poniedziałek, 23 lutego 2009

Poszukiwany: Nowy Kościelny Dom (cześć 1)Niedawno dostałem maila z zapytaniem w jaki sposób wybieramy lokalny zbόr? Aby odpowiedzieć na to pytanie mężczyzna z naszego zboru przetłumaczył artykuł, ktόry może pomóc nam w podjęciu decyzji, do którego zboru powinniśmy należeć.

Czego szukasz kiedy wybierasz sobie nowy zbόr?

Wszyscy słyszeliśmy, że wybór i zakup domu jest jedną z najbardziej znaczących decyzji jaką człowiek kiedykolwiek podejmuje. W tym tymczasowym życiu może to być prawdą. Jednakże, wybór gdzie twoje dzieci będą się uczyć rzeczy Bożych i służyć Panu Jezusowi Chrystusowi ma wieczne konsekwencje.

Czy ten zbόr jest dla mnie odpowiedni?

Jakich biblijnych kryteriów musisz być świadom kiedy rozważasz przyłączenie się do nowego kościoła? Porównajmy poszukiwanie nowego kościoła do poszukiwania nowego domu. Szukając domu, ludzie zazwyczaj pytają, Ile to kosztuje? Czy jest wystarczająco przestronny żeby zaspokoił nasze dzienne potrzeby? Jak dobrze jest zbudowany? Jakie jest sąsiedztwo? Czy ma ciepłą i przytulną atmosferę? Czy sprzyja on gościnności? Podobnie, przed wybieraniem kościoła potrzebujemy rozważyć jego fundament, strukturę, funkcję i środowisko.

Przed tym jak zaczniemy rozważać te ważne elementy, uświadom sobie proszę, że żaden kościół nie będzie doskonały. Niektóre lokalne kościoły mogą wydawać się być w doskonałym stanie, podczas gdy inne są oczywistymi ruderami wymagającymi pilnej naprawy! Wiele kościołów leży gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Musisz szukać Bożej woli i być prowadzonym przez Ducha Świętego w wybieraniu kościoła. Także potrzebujesz oszacować w jaki sposób ty i twoja rodzina możecie wnieść wkład w służbę w kościele, więc nie jest to po prostu inny kościół, ale prawdziwy kościelny dom.


Badanie Fundamentów

Jezus powiedział, że mądry człowiek buduje swój dom na skale, a głupi człowiek buduje swój dom na piasku (Mat. 7:24-27). Kiedy przychodzi burza, stabilność fundamentów determinuje zarówno kierunek jak i wytrzymałość struktury. Niezależnie czy szukasz domu do zamieszkania czy kościoła do czynienia uwielbienia, fundamenty są priorytetem.

Poniżej wymienione są cztery elementy, które składają sie na fundament silnego lokalnego kościoła.

Właściwe spojrzenie na Pismo. Podczas badania potencjalnego kościelnego domu, zwracaj szczególną uwagę na to, w jaki sposób postrzega on Biblię. Czy trzyma się natchnienia i bezbłędności Pisma? Czy wierzy, że Biblia jest jedyną zasadą wiary i praktyki (Tym. 3:16; 2 P 1:20-21)?

Nacisk na nauczanie Biblii i głoszenie. Obserwuj jaki rodzaj głoszenia jest wykonywany. Czy jest on głównie wyjaśniający, tematyczny, czy ewangelistyczny w swojej naturze? Czy głównym tematem jest powtarzająca się wiadomość o zbawieniu każdego tygodnia, czy też wierzący są karmieni Słowem (Dzieje 20:27; 1 Tym. 4:13-16; 2 Tym. 4:1-5)? Powinno tam być silne zobowiązanie do wysokiej jakości nauczania Biblii.

Poprawność doktrynalna. Tak samo jak miałbyś sprawdzić solidność fundamentu, także powinieneś wybadać doktrynalną pozycję kościołów, które odwiedzasz. Gdzie stoją one na takich podstawowych kwestiach chrześcijańskiej wiary jak dziewicze urodzenie i bóstwo Jezusa; deprawacja ludzkości; dzieło Chrystusa na krzyżu; Jego śmierć; pogrzebanie, cielesne zmartwychwstanie; zbawienie przez łaskę poprzez wiarę wyłącznie; powtórne przyjście Chrystusa; oraz obrzędy chrztu i Komunii?

Doktrynalna praktyka. Obserwuj czy kościół praktykuje doktryny w które twierdzi, że wierzy i naucza. Jak powiedział Jakub do kościoła ogólnie, "A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie." (Jakuba 1:22; por. Łukasza 6:46; Jana 13:17).

Wysokie postrzeganie Boga. Przysłów 9:10 mówi, "Początkiem mądrości jest bojaźń Pana." Powinno być oczywiste, że ludzie, którzy przewodzą kościołowi, skupiają się na chwale i majestacie Boga. Czy poważnie traktują Boga i wychwalają Go we wszystkim co robią? Postrzeganie Boga będzie miało efekt na każdy aspekt ich życia i służby. Zapytaj się siebie czy Bóg jest centrum ich uwielbiania, czy też może są oni pochłonięci sobą nawzajem lub własną osobą.

Obecność autentycznej wiary. Czy jest dla ciebie oczywiste, że kościół żyje i działa przez wiarę? Czy tamtejsi ludzi pragną ufać Bogu (Heb. 11:1, 6; Ef. 3:20; 2 Kor. 5:7; 1 Tes. 5:24)?

Duch ofiary. Czy można zauważyć, że członkowie kościoła są chętni do poświęcenia siebie i ich dobytku aby wspierać Boże królestwo (Rzym. 12:1; 2 Kor. 8:3; Mat. 6:33)? Czy czujesz, że poświęciliby siebie jeden za drugiego (Filipian 2:3-4; Jana 15:13; Efezjan 5:1-2)?

Brak komentarzy: