sobota, 21 lutego 2009

Rok św. Pawła
Nie zawsze zgadzam się z papieżem Benedyktem XVI, ale wydaje mi się, że poświecenie jednego całego roku aby skupić się na Apostole Pawle jest jednym z najlepszych pomysłόw Benedykta. Paweł był wybrany przez Jezusa i wysłany jako apostoł by zwiastował ewangelię Jezusa i zakładał zbory. Bόg takze używał Pawła w celu napisania 13 z 27 ksiąg w nowym testamencie. Chyba nie ma człowieka oprόcz Jezusa, ktόry miał tak duży wpływ na Kościόł Boży jak Paweł z Tarsu. Życie Pawła było naznaczone - nieustanne zwiastowanie, radość w trudnościach i gorliwość. Mam nadzieję, że dzięki roku św. Pawła wielu ludzi w kościele rzymsko katolickim będzie czytać listy Pawła i pozna nauczanie, że Jezus zbawi ludzi tylko i wyłącznie z łaski.

Zachęcam każdego, żeby czytał o życiu Pawła w dziejach apostolskich od rozdziału όsmego do końca. W tych rozdziałach można poznać Szawła i jego gorliwość do niszczenia ludzi, ktόrzy wierzyli, że Jezus był Mesjaszem, o tym jak Bόg zbawił i zmienił Szawła, o jego służbie dla Jezusa w miłości, oraz Jego listy, ktόre zaczynają się od razu po Dziejach Apostolskich do księgi Filemona. Po księdze Filemona jest list do Hebrajczykόw, nie jesteśmy pewni kto pisał ten list, ale możliwe, że to także list Pawła.

Chciałbym wrόcić uwagę na fakt, że Paweł nie szedł na swoje pielgrzymki (podrόże) żeby jego grzechy zostały przebaczone. Paweł szedł na swoje pielgrzymki ponieważ jego grzechy już były wybaczone i chciał on dzielić się z innymi dobrą nowiną, że zbawienie jest z łaski.
Wszystko co robimy w życiu chrześcijańskim robimy z miłości, nie robimy tego aby zasłużyć na Boże błogosławienstwo. Bόg wybrał i zbawił Szawła kiedy on był na drodze do Damaszku gdyż chciał on prześladować kościόł Boży. Wniosek jest taki, Bόg zbawił Pawła całkiem z łaski, nie dzięki dobrym uczynkom Pawła. Paweł nie robił nic dobrego przed swoim nowo narodzeniem. Czytamy o tym, że Paweł robił wiele rzeczy po nowozrodzeniu aby budować Kościoł Boży. Paweł robił te rzeczy dzięki swojemu nowo narodzeniu. Kościόł katolicki zmienił dobrą nowinę – naucza, że ludzie w tym roku mogą pojść na pielgrzymkę do specjalnego miejsca po to by ich grzechy zostały przebaczone.
http://www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/2017

Dzisiaj chce żebyśmy wrόcili uwagę na krόtki fragment napisany przez Pawła w liście do Efazjan - drugi rozdział pierwsze 10 wersetόw. Paweł naucza, że Bόg daje nas nowe życie z łaski.

„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.”

1 komentarz:

Luiza pisze...

Niestety, ciężko jest odczuć rok świętego Pawła. Jedyne, co widzę w Siedlcach to wizerunek Pawła przy wejściu do katedry i jego życiorys oraz wizerunek narysowany przez moją koleżankę w szkolnej sali do religii. Być może poważne obchody dopiero się zaczną, a może już się skończyły, przechodząc niezauważone przeze mnie, aczkolwiek zgadzam się, że pomysł był dobry.