sobota, 14 lutego 2009

Śmierć przez pornografię (cześć 6)


Męscy Mężczyźni

Dlaczego piszemy o tym? Dlaczego życie seksualne jest ważne?


Żyjemy w kulturze, w której mężczyźni żenią się później i są w związku krótko, albo po prostu żyją z kobietą poza małżeństwem. Unikamy tego co jest trudne i robimy to co jest łatwe i co się nam podoba. Czyli nie jesteśmy odpowiedzialni i nie jesteśmy męscy. Wielu chrześcijańskich mężczyzn jest w niewoli pożądliwości pornograficznej i żyje we wstydzie, który powstrzymuje ich wzrastanie w Chrystusie i służbie w kościele.
W 1 Koryntian 11:7 czytamy, „Mężczyzna ... jest obrazem i odbiciem chwały Bożej.” Boży mężczyźni powinni być odbiciem Bożej chwały w zdemoralizowanym i ciemnym świecie. Ty jako Boży mężczyzna nie możesz być niewolnikiem pożądliwości i być prowadzonym przez twoje genitalia tak jak poganie. Musisz nauczyć się na pamięć, „Mężczyzna ... jest obrazem i odbiciem chwały Bożej.” Następnym razem kiedy usiądziesz przy ognisku, włóż długi patyk w ognisko i kiedy jeden koniec rozżarzy się z powodu tego, że ciepło i światło z ogniska wpływało na niego, wyciągnij patyk z ogniska i popatrz na niego. Patyk zbliżył się do ogniska i teraz jest do ogniska podobny. Przypominaj sobie, że Biblia mówi, że ty jesteś odbiciem chwały Bożej. Ty musisz zbliżyć się do świętego, czystego Boga i odbijać Jego chwałę w tym ciemnym, zdeprawowanym świecie.

Nie jesteś zwierzęciem. Jesteś odbiciem chwały Bożej.

Nie jesteś zboczeńcem. Jesteś odbiciem chwały Bożej.

Nie jesteś nałogowcem. Jesteś odbiciem chwały Bożej.

Nie jesteś poszkodowany. Jesteś odbiciem chwały Bożej.

Nie jesteś głupcem. Jesteś odbiciem chwały Bożej.


Jezus, człowiek-Bóg, doskonale odbijał chwałę Bożą i umożliwił abyś ty mógł odbijać Bożą chwałę. Jezus nasz Król, Wojownik, i Pan zawisł na krzyżu w twoim miejscu aby zadośćuczynić za twoje grzechy – łącznie z grzechem zboczenia seksualnego. Jeżeli wyznajesz swoje grzechy, Jezus ci wybaczy i oczyści cię od nich, a przez to zabierze od ciebie twoją winę, wstyd, brud i porażkę (1 Jana 1.9; Zachariasza 3.1-9)
Jako Boży człowiek będziesz mógł wznieść się ponad twoje pożądliwości. Nie przez twoją siłę woli czy twoje staranie, lecz dzięki Bożej łasce. Przez Bożą łaskę jesteśmy zbawieni i przez Bożą łaskę jesteśmy umocnieni aby żyć tak jak żył Jezus. Paweł pisał do Tytusa, „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli,” -Tyt. 2:11-12 Łaska umożliwia nam nie to żeby ukrywać nasze grzechy, czy pomniejszać nasze grzechy, albo pogodzić się z grzechem, albo wytłumaczyć nasze grzechy. Nie!!! Boża łaska umożliwia Bożemu mężczyźnie pokonać grzech. Możemy być martwi dla grzechu i żywi dla Jezusa (Rzymian 8.13). Jezus jest Panem całego naszego życia. Nie tylko w jakimś sensie duchowym, ale Jezus jest Panem naszego umysłu, naszych rąk, oczu, i genitalii. W praktyce wszystko co robimy jest w posłuszeństwie dla Jezusa. Jako Boży mężczyźni musimy odbijać Bożą chwałę i być przykładem czystości dla mężczyzn w tym świecie dookoła nas.

Moim pragnieniem jako pastora jest aby zbory były świadectwem społeczeństwa łaski, pod panowaniem Jezusa i by były prowadzone przez męskich mężczyzn, którzy nie uciekają od Bożego powołania dla mężczyzn. Mężczyźni którzy ciężko pracują, gorliwie studiują Biblię, wiernie służą w zborze, kochają swoje żony, wychowują swoje dzieci w radości i chwale.

Jer. 29:4-7

Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela... Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki; Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!


Kazn. 9:7-9

Nuże więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną


Żyjąc tak możemy być przykładem dla innych, podobnie jak możemy radować się ze „swoją ukochaną żoną.” W roku 125 filozof w Atenach dał sprawozdanie swojemu krόlowi o zwyczajach seksualnych chrześcijan. Pisał, „Oni (chrześcijanie) nie popełniają cudzołóstwa ani niemoralności. Ich żony są czyste a ich cόrki zachowują się niepokaźnie. Ich mężczyźni powstrzymają się od bezprawnego kontaktu seksualnego i nieczystości.” Jest naszą modlitwą aby lokalne gazety dawały sprawozdanie takie samo jeśliby badały zwyczaje seksualne w naszych zborach dzisiaj. Ponieważ twoje życie seksualne nie jest tylko „prywatną sprawą”, ale jest ważną częścią całego twojego życia, ktόre musi być poddane Jezusowi. Jeden aspekt życia, ktόry nie jest poddany Jezusowi, wpływa na całość.

Brak komentarzy: