poniedziałek, 9 lutego 2009

Studium biblijne - List do Rzymian
List Św. Pawła do Rzymian jest uważany za najwspanialszy list jaki kiedykolwiek napisano. Reformatorzy twierdzili, że list do Rzymian jest kluczem do zrozumienia całej Biblii. Augustin, Luter i Wesley przekonali się do wiary w Jezusa po przeczytaniu listu do Rzymian.

Paweł w tym liście zawarł wszystkie najważniejsze tematy Biblijne; zakon, grzech, kara, wiara, uczynki, łaska, usprawiedliwienie, uświęcenie, wybranie, działanie Jezusa, działanie Ducha Świętego i kościół. Studiowanie listu do Rzymian jest niezbędne do zdrowego życia Chrzecijańskiego. Każdy rozdział, a nawet każdy werset listu do Rzymian jest pełen Bożej prawdy. Dlatego nie można spieszyć się podczas czytania, ale należy czytać go powoli, często powtarzać i często zatrzymywać w celu rozważania.

Bardzo się cieszę ponieważ jest dostępne świetne studium listu do Rzymian, które pewien mężczyzna w naszym zborze tłumaczył z angielskiego. Studium jest napisane dla grup domowych. W każdej lekcji jest tłumaczenie słów z greckiego, pytania do dyskusji, a także fragmenty, które warto jest porόwnać. Każdy z nas musi być członkiem zboru, ale także ważne jest aby spotykać się w małych grupach po to, by budować bliskie relacje z wierzącymi, modlić się o siebie nawzajem i lepiej poznawać Boże Słowo. To studium jest dobrym zasobem, który może być używany w celu pomagania małym grupom, by lepiej mogły poznawać najwspanialszy list jaki kiedykolwiek był napisany.

Całe studium jest dostępne pod adresem: http://www.studium.szu.pl/

Brak komentarzy: