poniedziałek, 2 marca 2009

Rok św. PawłaChcę zwrόcić uwagę na nauczanie Pawła, że Chrześcijanie są ludźmi, ktόrzy wierzą, że jest tylko jeden Bόg i relacja z Bogiem jest możliwa tylko i wyłącznie przez Jezusa. Czyli jedynym sposobem w jaki człowiek może mieć relację z Bogiem jest przez pośrednictwo Jezusa. Paweł nauczał, że można wierzyć w Boga i nie być Bożym dzieckiem. Między innymi Żydzi, ktόrzy wierzyli w Boga ktόry stworzył świat, ktόry wybrał Abrahama, i ktόry wyprowadził narόd Izraela z niewoli egipskiej, jeżeli tacy Żydzi odrzucili Jezusa to oni nie byli Bożymi dziećmi.

Wiara w Boga to za mało, musimy zrozumieć, że relacja z Bogiem jest możliwa tylko przez pośrednictwo Jezusa.

Paweł zaczynał każdy swój list w podobny sposόb. Zawsze przedstawiał siebie, następnie pisał coś o odbiorcόw listu, po czym błogosławił ich życie łaską i pokojem. Czytając pierwsze dwa wersety pierwszego listu do Koryntian proszę zwrόcić uwagę na wyraz, ktόrego użył Paweł by opisać wszystkich Chrześcijan.

1 Kor. 1:1-2
„Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat,
Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa

Paweł pisał do zboru Bożego w Koryncie do świętych, wraz ze wszystkimi Chrześcijanami. Jednak zamiast wyrażenia „wszystkimi chrześcijanami” Paweł opisuje Chrześcijan jako tych „ktόrzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

To jest opis Chrześcijana. Chrześcijanin to osoba, ktόra wierzy w Jezusa. Wierzy, że Jezus jest wszechmocny, że Jezus kocha go najbardziej, że Jezus może mu pomóc. Chrześcijanie wołają do Jezusa.

Wierzymy, że...
Nie ma nikogo kto kocha nas bardziej niż Jezus.
Nie ma nikogo kto może nam bardziej pomagać niż Jezus.
Nie ma nikogo kto ma więcej wpływu u Ojca niż Jezus.
Nie ma nikogo kto jest mocniejszy niż Jezus.
Nie ma lepszego pośrednika niż Jezus.

Chrześcijanie są ludźmi, ktόrzy modlą się do Ojca przez Jezusa.

Nie znam oficjalnego katolickiego nauczania na temat pośrednictwa, ale wydaje mi się że wiele członkόw Kościoła Katolickiego czuje, że inni pośrednicy są skuteczniejsi w niektόrych sytuacjach. Może kiedy człowiek popełnia poważny grzech to czuje, że Maria byłaby w tej momencie bardziej wyrozumiała od Jezusa. Nie możemy pozwolić na takie myślenie. To jest kłamstwo. Nie ma nikogo kto jest pełniejszy łaski, miłosierdzia i miłości niż Jezus. Niektórzy ludzie myślą, że w pewnych sytuacjach lepiej modlić się do patrona, ktόry skupi się na pewnych prośbach (np. w czasie podrόży modlić się do św. Krzysztofa patrona kierowcόw). Ludzie czują, że w pewnych sytuacjach jest ktoś kto może im bardziej pomóc niż Jezus. To nie jest prawda. Jezus jest pośrednikiem dla rolnikόw, nauczycieli, mechanikόw, kierowcόw, kelnerόw, matek, dzieci, emerytόw, mężczyzn, sportowcόw i wszystkich innych ludzi. Poczucie, że w pewnych sytuacjach jest lepszy pośrednik niż Jezus jest fałszywe. Bożą wolą jest żebyśmy w każdej sytaucaji modlili się do Ojca przez Jezusa. Jezus jest po prawicy Bożej i jest naszym przedstawicielem przed Ojcem.

Jezus nie jest tylko najlepszym pośrednikiem - Paweł nauczał, że Jezus jest jedynem pośrednikiem.

1 Tym. 2:5
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.”

Brak komentarzy: