sobota, 30 maja 2009

Ludzie poza zasięgiem ewangelii


Azerowie w Kanadzie


Życie nie jest łatwe dla Azerów ponieważ ich ojczyzna jest na pόłnoc od Iranu i na południe od Rosji. Te dwa potężne kraje w pewnym sensie panują nad losami Azerbejdżanu. Na dodatek Azerbejdżan przegrał wojnę z Armenią 20 lat temu.

Dzisiaj ponad 20 000 Azerów mieszka w Kanadzie, większość z nich w Toronto i Vancouver. Tak jak ich krewni w Azerbejdżanie, Azerowie w Kanadzie są muzułmanami szyickimi.

Jedyną nadzieją dla nich jest „North American Azerbaijani Network” to jest wspόłpraca 90 zborów i innych chrześcijańskich służb, ktόra ma na celu ewangelizację Azerów w ich ojczyźnie tak jak w Iranie, w Iraku i w Kanadzie. Można dowiedzieć się więcej z ich strony internetowej: http://www.azerbaijanipartnership.org

Z ponad 40 milionów Azerów na świecie około 10 000 wierzy w Jezusa Chrystusa.

Módlmy się, żeby „North American Azerbaijani Network” miało duży wpływ na Azerów w Kanadzie, żeby ich służba byłby skuteczna. Módlmy się, żeby Azerowie w Kanadzie mieli kontakt z Bożym ludem w Kanadzie.

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.” 2 Piotr 3.9

Brak komentarzy: