poniedziałek, 1 czerwca 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

12. ABY ZABRAĆ NASZE POTĘPIENIE


Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.
Rzymian 8:34


Wielka konkluzja cierpienia i śmierci Chrystusa brzmi następująco: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (Rzymian 8:1). Być „w Chrystusie” oznacza być w relacji z nim przez wiarę. Wiara w Chrystusa jednoczy nas z Chrystusem, tak, że jego śmierć staje się naszą śmiercią oraz jego doskonałość staje się naszą doskonałością. Chrystus staje się naszą karą, (której nie musimy ponieść) oraz naszą doskonałością, (której nie musimy wykonać).

Wiara nie jest podstawą naszej akceptacji przez Boga. Wyłącznie Chrystus nią jest. Wiara łączy nas z Chrystusem, tak, że jego sprawiedliwość jest policzona jako nasza. „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek” (Galacjan 2:16). Bycie „usprawiedliwionym przez wiarę” oraz bycie „usprawiedliwionym… w Chrystusie” (Galacjan 2:17) są paralelnymi pojęciami. Jesteśmy w Chrystusie przez wiarę i dlatego jesteśmy usprawiedliwieni.

Kiedy zadane jest pytanie: „Kto będzie potępiał?”, odpowiedź jest w domyśle. Nikt! Następnie jest zadeklarowana podstawa: „Chrystus jest tym, który umarł!” Śmierć Chrystusa zabezpiecza naszą wolność od potępienia. To, że nie możemy być potępieni, jest tak samo pewne, jak to, że Chrystus umarł. Nie ma niebezpieczeństwa przed trybunałem Bożym. Nie będziemy potępieni dwa razy za te same przewinienia. Chrystus umarł raz za nasze grzechy. Nie będziemy za nie potępieni. Potępienie poszło w niepamięć nie dlatego, że nie ma go zupełnie, ale dlatego, że już się ono wydarzyło.

Ale co na temat potępienia przez świat? Czy nie jest to odpowiedź na pytanie: „Kto będzie potępiał?” Czy chrześcijanie nie są potępieni przez świat? Było na świecie wielu męczenników. Odpowiedź brzmi: nikt nie może potępić nas z powodzeniem. Oskarżenia mogą zostać postawione, ale żadna z nich nie będzie uznana na samym końcu. „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia” (Rzymian 8:33). Jest to ta sama sytuacja kiedy Biblia pyta: „Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?” (Rzymian 8:35). Odpowiedzią nie jest to, że te rzeczy nigdy nie przytrafią się chrześcijanom. Odpowiedź brzmi: „Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (Rzymian 8:37).

Świat przyniesie swoje potępienie. Mogą nawet robić to przy pomocy miecza. Ale wiemy, że najwyższy trybunał wydał już wyrok na naszą korzyść. „Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” (Rzymian 8:31). Nikt z powodzeniem. Jeśli oni odrzucą nas, on wyzwala nasze dusze. Jeśli ktoś nas doświadcza, on hartuje nas ogniem. Jeśli nas zabijają, on czyni to przejściem do raju. Nie mogą nas pokonać. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Jesteśmy żywi w nim. A w nim nie ma potępienia. Jesteśmy przebaczeni i jesteśmy sprawiedliwi. Sprawiedliwy jest „nieustraszony jak młody lew” (Przysłów 28:1).


z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: