środa, 10 czerwca 2009

„Od świata do Chrystusa”

Dzisiaj czytam książkę pod tytułem „Od świata do Chrystusa” napisaną przez dr Alfreda Jaguckiego, duchownego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, ktόry umarł w 2004 roku. Podzielę się z wami jednym krόtkim cytatem z książki mówiącej o grzechu.

„Grzech polega wg Lutra na nieposłuszeństwie, na wyłamywaniu się spod kierownictwa Boga, na opornej postawie wobec Niego, na wyobcowaniu z Jego świata. „Niechże tedy nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście mieli być posłuszni pożądliwościom jego” (Rzym. 6,12). Luter odrzuca uczynkowe traktowanie grzechu. Nie dlatego człowiek jest grzeszny, ponieważ grzeszy, lecz dlatego grzeszy, ponieważ jest grzeszny. Poszczegόlne akty, jak zdrada małżeńska, lekceważenie święta, kradzież i inne, są tylko objawami skażenia wewnętrznej istoty człowieka. Ich wspόlną cechą jest brak czci dla Boga, brak zaufania i miłości do Niego, egoizm w rόżnych postaciach, niekiedy ledwie uczwytny, a czasem drastyczny, rażący.”

Serce jest jak źrόdło. To co myślimy, czujemy, pragniemy, mόwimy i robimy wypływa z serca. „Strzeż swego serca, bo z niego tryska żródło życia!” (Przyp. 4:23) Od urodzenia każdy z nas posiada grzeszne serce. Człowiek może walczyć z tymi grzechami, ktόre wypływają z serca. Nawet człowiek może w miarę tłumić grzechy, ktόre wypływają z serca. Jednak Bόg jest tym, ktόry daje człowiekowi nowe serce. „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.” (Ezech. 36:26)

1 komentarz:

Paweł :-) pisze...

Przypominają mi się słowa Pisma Świętego o dobrym drzewie, które wydaje dobre owoce i o złym drzewie, które wydaje złe owoce. Nie może dobre rodzić złych, a złe dobrych. Dlatego podpisuję się pod słowami M. Lutra.

Pozdrawiam, chwała Panu!
Miłej niedzieli:)