poniedziałek, 13 lipca 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

17. ABY UZYSKAĆ DLA NAS WSZYSTKIE RZECZY, KTÓRE SĄ DLA NAS DOBRE


On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (Rzymian 8:32)


Uwielbiam logikę tego wersetu. Nie dlatego, że uwielbiam logikę, ale dlatego, że uwielbiam kiedy moje prawdziwe potrzeby są spełniane. Dwie połowy wersetu 32 posiadają zdumiewająco ważne logiczne połączenie. Możemy tego nie zobaczyć, ponieważ druga połowa jest pytaniem: „Jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” Ale jeśli zmienimy pytanie w stwierdzenie, które jest tutaj założone, zobaczymy to: „On nie oszczędził swojego Syna, ale wydał go za nas wszystkich, da on nam z pewnością także i wszystkie inne rzeczy razem z nim”.

Innymi słowy, połączenie pomiędzy dwoma połowami ma na celu uczynić drugą połowę całkowicie pewną. Skoro Bóg uczynił najtrudniejszą ze wszystkich rzeczy – mianowicie, oddał własnego Syna na cierpienie i śmierć – to jest całkowicie pewne, że uczyni on również stosunkowo łatwą rzecz, mianowicie, da nam wszystkie rzeczy razem z nim. Boże całkowite zobowiązanie żeby dać nam wszystkie rzeczy, jest bardziej pewne niż ofiara jego Syna. Dał on swojego Syna „za nas wszystkich”. Uczyniwszy to, czy mógłby przestać być dla nas? Jest to nie do pomyślenia.

Ale co oznacza to, że: „dał nam wszystkie rzeczy?” Nie oznacza to łatwego życia w komforcie. Nie oznacza nawet bezpieczeństwa od wrogów. Wiemy to z tego, że Biblia mówi nam cztery wersety później: „Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, Uważają nas za owce ofiarne” (Rzymian 8:36). Wielu chrześcijan, nawet dzisiaj, cierpi ten rodzaj prześladowania. Kiedy Biblia pyta: „Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz” może odłączyć nas od miłości Chrystusa (8:35), odpowiedź brzmi: Nie. Nie dlatego, że rzeczy te nie przytrafiają się chrześcijanom, ale dlatego, że: „w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (Rzymian 8:37).

Co to znaczy, że z powodu śmierci Chrystusa, Bóg z pewnością da nam razem z nim „wszystkie rzeczy”? Wszystkie rzeczy, których naprawdę potrzebujemy żeby upodobnić się do podobieństwa jego Syna (Rzymian 8:29).

Jest to tym samym co inna biblijna obietnica: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4:19). Obietnica ta jest określona kilka wersetów wcześniej: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” Filipian 4:12-13). Fragment ten mówi, że możemy robić „wszystkie rzeczy” poprzez Chrystusa. Ale zauważ, „wszystkie rzeczy” zawierają „cierpienie głodu” oraz znoszenie „niedostatku”. Bóg zaspokoi każdą prawdziwą potrzebę, łącznie z potrzebą poczucia głodu, kiedy czujemy, że potrzeba na jedzenie nie jest zaspokojona. Cierpienie i śmierć Chrystusa gwarantują, że Bóg da nam wszystkie rzeczy, jakich potrzebujemy, aby czynić jego wolę oraz aby oddać mu chwałę i dojść do wiecznej radości.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: