piątek, 10 lipca 2009

Przypowieści Salomona (cześć 2)


Możemy podzielić księgę przypowieści Salomona na dwie części. Pierwszych dziewięć rozdziałów jest jak długi wstęp. W tych rozdziałach Salomon stara się przekonać swojego syna, aby zdobył mądrość i unikał głupoty. Salomon opisuje sytuację tak, że dwie kobiety wołają do młodych mężczyzn. Jedna nazywa się mądrość, a druga głupota. Jeżeli zdobędziemy mądrość, to razem z nią wiele zalet. Jeżeli posłuchamy głupoty i pójdziemy za nią, to jest to droga do śmierci. Te pierwszych dziewięć rozdziałów jest napisane, aby przekonać nas że mądrość jest niezbędna.

Proszę znaleźć pierwszy rozdział, czytamy od wersetu dwudziestego.

„Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?”

Teraz czytamy od wersetu dwudziestego szóstego.

„...dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą,”

Mam do was pytanie, kto mówi, „śmiać się będę z waszej niedoli... wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą.”

-To mądrość tak mówi. W przypowieściach Salomona mądrość, i także głupota, są osobami które mówią. Więc musisz zwrócić uwagę na to, kto w danym momencie mówi, czy to są słowa Salomona? czy madrości? czy głupoty?

Czytamy kilka wersetów w trzecim rozdziale o zaletach mądrości. Czytamy od wersetu trzynastego,

„Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu;

gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.

Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.

W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.

Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.”

Więc w tych pierwszych dziewięciu rozdziałach Salomon przekonuje nas, że musimy zdobyć mądrość.

Od dziesiątego rozdziału do końca księgi są te krótkie przysłowia, które pełne są praktycznych rad dla życia codziennego.

Teraz powiem wam sześć rzeczy, które musicie pamiętać aby rozumieć przypowieści Salomona.

Pamiętaj, że celem każdego krótkiego przysłowia jest pokazanie tylko jednego aspektu konkretnego tematu. Przysłowie jest krótkie, i nie nauczy nas wszystkiego co musimy rozumieć o danym temacie.

Np. jednym z tematów w przypowieściach jest „dawanie darów.” Wiele różnych przypowieści pokazuje nam różne aspekty dawania darów. W dwudziestym pierwszym rozdziale czytamy, „Dar po kryjomu dany uśmierza gniew, a największą nawet złość upominek z zanadrza.” Czyli dar może uśmierzać gniew. To jest jeden aspekt dawania prezentów. Ale to nie jest wszystko co musimy rozumieć o dawaniu darów. Musimy także czytać w rozdziale siedemnastym że, „Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa.” To słowo przetłumaczone tutaj jako „łapówki” jest tym samym słowem używanym w rozdziale dwudziestym pierwszym. To słowo dar, ale w tym przypadku tłumaczony jest jako „łapówka”, ponieważ ten dar używany jest aby wykrzywiać prawo. Jedna przypowieść naucza nas tylko jednego aspektu dawanie prezentów, i nie jest nam dana aby wyczerpać temat darów. Druga przypowieść pokazuje drugi aspekt dawania darów, a istnieje jeszcze wiele więcej przypowieści o dawaniu darów, które pokazują inne aspekty.

To prowadzi nas do drugiego ważnego punktu dotyczącego przypowieści. To my potrzebujemy mądrości, aby poznać która przypowieść pasuje do sytuacji w której jesteśmy. Kiedy rozważasz czy jest dobrym pomysłem kupienie prezentu dla pewnej osoby, to musisz rozpoznać która przypowieść o darach jest stosowna do twojej sytuacji.

Proszę znaleźć rozdział 26, wersety czwarty i piąty.

„Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby się nie uważał za mądrego.” Czasami te wersety są używane aby potwierdzić teorię, że Biblia jest księgą błędną i zaprzecza sama sobie. Ale ludzie mówią tak tylko dlatego, że nie rozumieją przypowieści. Każda przypowieść naucza pewnej prawdy, a my potrzebujemy mądrości aby poznać która przypowieść jest stosowna do naszej sytuacji.

W tej przypowieści Salomon pokazuje nam dwa aspekty rozmowy z głupcem. Jednym aspektem jest: „Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego.” Czasami lepiej jest nie brać udziału w głupich dyskusjach. Ponieważ nie pomożesz głupiemu, a taka dyskusja może mieć niekorzystny wpływ na twoje życie. Lepiej jest milczeć i pójść dalej.

Drugi aspekt rozmowy z głupcem, jest w następnym wersecie. „Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby się nie uważał za mądrego.” Czasami powinniśmy odpowiedzieć głupiemu, żeby poznał że to co mówi jest głupotą. Czasami Chrześcijanin powinien powiedzieć, „gadasz głupoty, bądź cicho.”

Jedna osoba z powodu swojego charakteru woli pierwsze przysłowie, i zawsze milczy kiedy słyszy głupią dyskusję, a druga osoba z powodu własnego charakteru woli drugie przysłowie i zawsze odpowiada głupiemu. Ani pierwsza, ani druga nie jest właściwa. Potrzebujemy mądrości aby rozpoznać, która przypowieść pasuje w danej sytuacji. Czasami właściwe jest aby milczeć, a czasami aby mówić.

Po trzecie pamiętaj, że chociaż przypowieści są bardzo praktyczne to używają poetyckiej obrazowości, np. „Gdy z możnym zasiądziesz do stołu, uważaj pilnie, co masz przed sobą, i przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz;” Przyłóż sobie nóż do gardła, nie mamy tego rozumieć dosłownie, to znaczy, że czasami lepiej się nie najeść.

Po czwarte przypowieści są ogólnymi prawdami, ale nie są bez wyjątków. Np. jedno przysłowie brzmi „Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych.” Ogólnie jest to prawda, ale zdarza się że jest król który zatrudnia niebiegłych pracowników. I czasami jest pracownik biegły, który przez długi czas pracuje dla ludzi podłych. Ogólnie przypowieść jest prawdziwa, ale są wyjątki.

Może lepszy przykład jest w rozdziale 16, werset siódmy, „Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół.” Jezus Chrystus jest wyjątkiem. Na pewno życie Jezusa podobało się Bogu, ale nieprzyjaciele Jezusa nie pogodzili się z nim, oni go ukrzyżowali.

Powiem jeszcze jeden przykład, „Liche to, liche! mówi nabywca; lecz gdy odchodzi, chwali się.” Salomon mówi – bądź mądry, czasami kupiec mówi że nie jest zadowolony z ceny ale później chwali się, że kupił tanio. Ale powiedzmy że jest sytuacja, w której kupiec mówi że jest niezadowolony z ceny, a potem nie chwali się, czy to znaczy że ta przypowieść jest błędna? Nie, Salomon nie naucza że za każdym razem kiedy kupiec mówi, że nie jest zadowolony, to będzie się później chwalił.

Pamiętaj, że przypowieści pokazują nam rzeczy które ogólnie są prawdą, ale mają także wyjątki.

Piąta rzecz o której chciałbym powiedzieć o księdze przypowieści to, to że zalety mądrości i konsekwencja głupoty nie zawsze są widoczne natychmiast. Bóg daje nam w tej księdze wiele wskazówek. A im więcej spostrzeżemy, tym bardziej nasze życie będzie błogosławione. Im więcej ich ignorujemy, tym więcej konsekwencji będzie w naszym życiu.

Ale powiedzmy, że jedni rodzice wychowywują swoje dzieci według rad w księdze przypowieści, a drudzy rodzice wychowywują swoje dzieci po swojemu. Po roku czasu różnica może być taka mała, że nie będzie jej widać. Ale piętnaście lat później, czy nawet trzedzieści lat później, ta różnica może być o wiele bardziej widoczna.

Bądź pewny, że każda decyzja którą dzisiaj podejmujesz będzie miała wpływ na twoje życie za trzedzieści lat, i będzie miał wpływ na twoją rodzinę za siedemdziesiąt lat. Wiele współczesnych kultur żyje dla dnia dzisiejszego, albo nawet bardziej krótko terminowo, żyje aby dobrze się czuć w tym momencie. Takie myślenie jest całkiem przeciwne kulturze Bożego ludu. My powinniśmy żyć teraz tak, żeby były dobre owoce za trzedzieści lat.

Jesteśmy kuszeni aby robić to, co będzie przynosiło korzyści dzisiaj, kuszeni aby ignorować konsekwencje w przyszłości. Często życie po Bożemu nie powoduje zysku natychmiast. Od momentu kiedy ogrodnik sadzi pestki jabłka, do momentu kiedy pierwszy raz je jabłko z drzewa, może minąć wiele lat.

Żyjąc według przypowieści czasami zysk będzie widoczny dopiero po wielu latach wierności.

Przeczytam dla was dwa przykłady.

„Trzymaj się z dala od głupca, gdyż nie napotkasz u niego rozumnej mowy.” Jest bardzo możliwe, że masz głupiego kolegę, spędziłeś z nim cały dzień, i jego zachowanie nie miało negatywnego wpływu na twoje życie. Możliwy jest myślenie, kiedy jestem z nim to fajnie się bawimy, i nie widzę żadnych złych owoców. Ale przypowieści są nam dane aby prowadzić nas w kierunku, który będzie wpływać na twoją przyszłość za trzydzieści lat. Nie widziałeś negatywnych owoców po jednym dniu, ale decyzja aby trzymać się daleko od głupca będzie miała wpływ na twoje życie długoterminowo.

„Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd.” (Przyp. 22:15) Biblia naucza, że w sercu dzieci jest głupota, i że rodzice mają swoje dzieci nauczać ale także mają używać rózgi karności, aby wypędzać głupotę z ich serca. Dzieci naturalnie buntują się, a rózga karności jest jedną z rzeczy, którą rodzice mają używać aby pomagać swoim dzieciom nie buntować się. Salomon nie miał na myśli, że jeżeli raz ukarasz swoje dzieci za nieposłuszeństwo, to już nigdy nie będą się buntować. Rodzice muszą być konsekwentni dzień po dniu przez wiele lat, żeby pewnego dnia skorzystać z owoców wierności. Nie mów, „Ja kiedyś dałem mojemu dziecku klapsa, i nie widzałem skutków.” Na pewno nie widzisz skutków tak szybko jak chciałbyś, musimy być wierni w dyscyplinie przez wiele lat.

Mówiłem, że chcę żebyśmy stworzyli nową kulturę. W tej kulturze, ludzie robią to co będzie miało korzyść za pięć lat, i pięćdziesiąt lat, i pięćset lat. Powinniśmy robić to, co będzie przynosiło zysk naszym dzieciom, i naszym wnukom. Kiedy Martina Lutra pytano, „co byś zrobił dzisiaj, jeżeli byłbyś świadomy że jutro umrzesz?” Luter powiedział, „ zasadziłbym dzisiaj drzewo.” Czyli nie marnowałby swojego ostatniego dnia na samolubność, aby spełnić swoje osobiste pragnienia. Lecz zrobiłby coś na korzyść swoich dzieci i wnuków.

Więc kiedy żyjesz według przypowieści, a nie widzisz rezultatów natychmiast, to bądź wierny i trzymaj się prawdy, ponieważ może korzyści pojawią się dopiero za pięćdziesiąt lat.

Ostatnia rzecz który powiem dzisiaj na temat przypowieści w Biblii to, to że te przysłowia są dane nam od Boga. Są one czymś więcej niż sprytnymi przysłowiami, które powodują materialną korzyść. Ignorowanie ich jest głupotą. Lekceważenie ich powoduje śmierć. Jedna z przypowieści w tej księdze brzmi tak, „Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” Możesz żyć po swojemu, ale jeżeli żyjesz po swojemu to nie mów że jesteś Chrześcijaninem. Ponieważ to jest definicja Chrześcijanina, człowiek który wyznaje że Jezus jest jego królem, i chodzi za Jezusem.

Wybór jest taki - życie po swojemu, czy życie po Bożemu. Setki przypowieści opisują praktyczne życie po Bożemu.

Bóg jest dobrym Bogiem, który chce prowadzić nas do rozkoszy. To, co Bóg nam mówi, mówi po to, aby nam pomagać. Na pewno każdy z nas zna przynajmniej jedno słowo po hebrajsku - słowo szalom. Bóg mówi nam jak żyć, żebyśmy posiadali wieczny szalom. Mądry człowiek nie buntuje się, lecz słucha Boga.

Brak komentarzy: