poniedziałek, 12 października 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

28. ABY WYZWOLIĆ NAS Z
MARNOŚCI NASZYCH PRZODKÓW


Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego,
Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.
1 Piotra 1:18-19


Świeccy ludzie na Zachodzie i bardziej pierwotni ludzie w plemionach animistycznych mają wspólną rzecz: wierzą oni w niewolę po przodkach. Nazywają to różnymi nazwami. Animistyczni ludzie mogą mówić pojęciami duchów przodków i dziedziczenia przekleństw. Świeccy ludzie mogą mówić o wpływie genów albo ranieniu przez niedobrych, współuzależnionych, emocjonalnie odległych rodziców. W obu przypadkach istnieje poczucie fatalizmu, że jesteśmy zmuszeni żyć z przekleństwem albo ranami po naszych przodkach. Przyszłość wygląda na marną i pozbawioną szczęścia. Kiedy Biblia mówi: „Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego” odnosi się ona do pustej, bezsensownej, bezużytecznej drogi życia, która kończy się zniszczeniem. Fragment ten mówi, że te „daremne drogi” są powiązane z naszymi przodkami. Nie mówi w jaki sposób. Przełomową rzeczą jest zauważenie w jaki sposób jesteśmy uwolnieni z niewoli tej marności. Moc wyzwoliciela definiuje rozmiar naszego uwolnienia. Uwolnienie z niewoli po przodkach dzieje się „nie rzeczami przemijającymi takimi jak srebro czy złoto”. Srebro i złoto reprezentują najwartościowsze rzeczy jakie mogłyby być zapłacone za nasz okup. Ale wszyscy wiemy, że są to bezużyteczne rzeczy. Najbogatsi ludzie są często zniewoleni od marności. Bogaty przywódca plemienny może być męczony przez klątwę po przodkach, która przeszła na jego życie. Świecki kierownik firmy odnoszącej sukcesy może być prowadzony przez podświadome siły z jego otoczenia, które rujnują jego małżeństwo i dzieci.
Srebro i złoto są bezsilne by mogły pomóc. Cierpienia i śmierć Jezusa dostarczają tego co jest potrzebne: nie złota ani srebra lecz: „drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego”.
Kiedy Chrystus umarł, Bóg miał w polu widzenia relację pomiędzy nami a naszymi przodkami. Uczynił to, aby uwolnić nas od marności, którą po nich odziedziczyliśmy. Jest to jeden z największych powodów, dla których Chrystus umarł.
Żadna klątwa nie może dłużej ciążyć przeciwko tobie, jeśli masz przebaczone grzechy i jesteś odziany w sprawiedliwość Chrystusa i jesteś odkupiony i umiłowany przez Stworzyciela Wszechświata. Cierpienie i śmierć Jezusa jest są ostatecznym powodem, dla którego Biblia mówi o Bożych ludziach: „Gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem ani czary nad Izraelem” (Liczb 23:23). Kiedy Jezus umarł, wszystkie błogosławieństwa nieba zostały nabyte dla tych, którzy mu ufają. A kiedy Bóg błogosławi, nikt nie może przekląć.
Nie ma również żadnej rany, która została zainfekowana przez rodzica, której Jezus nie mógłby uzdrowić. Ten uzdrowieńczy okup nazwany jest „drogocenną krwią Chrystusa”. Słowo „drogocenną” oznacza nieskończoną wartość. Dlatego okup ten jest nieskończenie wyzwalający. Żadna niewola nie może się mu sprzeciwić. Dlatego, odwróćmy się od srebra i złota i obejmijmy dar od Boga.

z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: