poniedziałek, 23 listopada 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

33. ABY UCZYNIĆ SWÓJ KRZYŻ PODSTAWĄ WSZELKIEJ NASZEJ CHLUBY

Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.

Galacjan 6:14


Wygląda to na przesadę. Chlubić się tylko w krzyżu! Dosłownie tylko w krzyżu? Nawet Biblia mówi o innych rzeczach, w których można się chlubić. Chlubić się w Bogu (Rzymian 5:2). Chlubić się w naszych utrapieniach (Rzymian 5:3). Chlubić się w naszych słabościach (2 Koryntian 12:9). Chlubić się w ludziach Chrystusa (1 Tesaloniczan 2:19). Co oznacza słowo „tylko” w tym kontekście?

Oznacza ono, że wszelkie inne chlubienie się powinno być wciąż chlubieniem się w krzyżu. Jeśli chlubimy się w nadziei chwały, chlubienie to powinno być chlubieniem się w krzyżu Chrystusa. Jeśli chlubimy się w ludziach Chrystusa, chlubienie to powinno być chlubieniem się w krzyżu. Chlubienie się tylko w krzyżu oznacza, że tylko krzyż uzdalnia nas do prawowitego chlubienia się, a każde prawowite chlubienie się powinno dlatego honorować krzyż.

Dlaczego? Ponieważ każda dobra rzecz – w rzeczywistości, nawet każda zła rzecz, którą Bóg zamienia w dobro – została uzyskana dla nas przez krzyż Chrystusa. Poza wiarą w Chrystusa, grzesznikom zostaje tylko sąd. Tak, jest wiele przyjemnych rzeczy, które przychodzą do niewierzących. Ale Biblia naucza, że nawet te naturalne błogosławieństwa życia tylko zwiększą surowość Bożego sądu na końcu, jeśli nie zostaną one przyjęte z wdzięcznością na podstawie cierpień Chrystusa (Rzymian 2:4-5).

Dlatego, wszystko czym się cieszymy, jako ludzie, którzy ufają Chrystusowi, zawdzięczamy jego śmierci. Jego cierpienie zaabsorbowało cały sąd, na który zasłużyli wszyscy grzesznicy oraz wykupiło całe dobro jakim przebaczeni grzesznicy się cieszą. Dlatego całe nasze chlubienie się tymi rzeczami powinno być chlubieniem w krzyżu Chrystusa. Nie jesteśmy tak skupieni na Chrystusie i nie cieszymy się krzyżem jak powinniśmy, ponieważ nie rozważamy nad prawdą, że wszystko co dobre i wszystko co złe, które Bóg zamienia w dobro, zostało nabyte przez cierpienia Chrystusa.

A jak stajemy się tak radykalnie skupieni na krzyżu? Musimy zbudzić się do prawdy, że kiedy Chrystus umarł na krzyżu, my również umarliśmy (zob. rozdział 31). Kiedy to stało się w życiu apostoła Pawła, powiedział on: „przez którego [przez Jezusa] dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata” (Galcajan 6:14). Jest to klucz do skupionego na Chrystusie chlubienia się w krzyżu.

Kiedy pokładasz swoją ufność w Chrystusie, nieprzezwyciężona moc przyciągania świata zostaje złamana. Jesteś trupem dla świata, a świat jest trupem dla ciebie. Albo ujmując to pozytywnie, jesteś „nowym stworzeniem” (Galacjan 6:15). Twoja stare „ja” umarło. Twoje Nowe „ja” żyje – twoje „ja” wiary w Chrystusa. A to co znakuje tę wiarę jest tym, co ceni Chrystus ponad wszystko inne na świecie. Moc świata nie może już ukraść twojego serca.

Bycie umarłym dla świata oznacza, że każda prawowita przyjemność świata staje się wykupionym przez krew dowodem miłości Chrystusa i okazją na chlubienie się w krzyżu. Kiedy nasze serca biegną wzdłuż promienia błogosławieństwa do źródła, które jest w krzyżu, to światowość błogosławieństwa jest umarła, a Chrystus ukrzyżowany jest wszystkim.


z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: