piątek, 11 grudnia 2009

Efezjan - Odkupienie od trzech różnych rzeczy


„W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,”
- Efezjan 1.7

Czy odkupienie jest przeszłością, trwa w tym momencie, czy może czekamy na nie? Pamiętaj, odkupienie jest synonimem zbawienia. Czyli pytam czy Bóg nas zbawił w przeszłości, czy nasze zbawienie trwa, czy może czekamy na nie?
Odpowiedzią jest to, że Bóg odkupił albo zbawił nas od trzech różnych rzeczy – od kary grzechu, od mocy grzechu i od wszelkiej konsekwencji grzechu. Jeżeli jesteś dzisiaj Chrześcijaninem, to Bóg już cię uwolnił od kary grzechu. Bóg działa w tej chwili, aby uwolnić cię od moc grzechu (czyli żebyś przestał teraz grzeszyć). I czekasz na dzień, kiedy Bóg całkowicie uwolni cię od wszelkich konsekwencji grzechu, które są na tym przeklętym świecie, takich jak choroby, niepokój, pokusy itd.

Pokażę wam kilka przykładów, jak słowo odkupienie jest używane w Biblii.
1. Właśnie nasz dzisiejszy fragment jest dobrym przykładem, że jesteśmy już odkupieni od kary grzechu. „W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów” Mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. To wykonało się, nasze grzechy są przebaczone.

2. List do Tytusa 2.14, czytamy o tym, że Bóg nas wykupi z mocy grzechu, żebyśmy nie grzeszyli lecz czynili dobre uczynki, „który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.”

3. Rzymian 8.23, jest przykładem, że czekamy na pewne aspekty odkupienia, które będą dopiero w przyszłości. „całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy” W tym fragmencie Paweł naucza, że czekamy na odkupienia naszego ciała. Czyli jeden aspekt odkupienia jest dla nas przyszłością. Żyjemy w nadziei, że pewnego dnia będziemy całkowicie zbawieni od ciała, które ma grzeszne pożądliwości, które boli i choruje. Pewnego dnia będziemy od tego wszystkiego wolni.

Brak komentarzy: