środa, 9 grudnia 2009

Efezjan - odkupienie


„W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,”

- Efezjan 1.7

W tym wersecie jest odpowiedź na cztery pytania:

Co spowodowało naszą niewolę?

Kto zapłacił za naszą wolność?

Czym zapłacił?

Czemu nas odkupił?

W krtki sposób można udzielić odpowiedzi na pierwsze pytanie - to grzech powoduje niewolę. Od chwili urodzenia każda osoba staje się sługą grzechu. Grzech jest naszym panem. Trwamy w grzechu i czeka na nas za to kara. Odkupienie w tym fragmencie rwna się odpuszczeniu grzechw. Czyli ci, ktry są w Chrystusie są wolni od kary za grzechy. Nie musimy bać się kary. Nie czeka na nas kara. Zasłużyliśmy na nią, lecz zostaliśmy odkupieni, uwolnieni od kary.

Odkupienie ma większe znaczenie niż tylko uwolnienie od kary. W innych fragmentach w Biblii czytamy, że Bóg odkupił nas od trzech różnych rzeczy – od kary grzechu, od mocy grzechu i od wszelkiej konsekwencji grzechu.

Jeżeli jesteś dzisiaj w Jezusie, to Bóg już cię uwolnił od kary grzechu. Bóg działa w tej chwili, aby uwolnić cię od mocy grzechu (czyli żebyś przestał teraz grzeszyć). Czekasz na dzień, kiedy Bóg całkowicie uwolni cię od wszelkich konsekwencji grzechu, które są na tym przeklętym świecie, takich jak choroby, niepokój, pokusy itd.

Jednak w tym fragmencie odkupienie rwna się odpuszczeniu grzechw.

Następne pytanie jest - kto nas odkupił? Jest napisane, że „w Nim” mamy odkupienie. Ale kto to jest? Jeden werset wcześniej jest napisane „w Umiłowany.” A kto to jest? To jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nas odkupił. Nie ma odkupienia bez Jezusa Chrystusa. Od niektórych sytuacji człowiek jest w stanie sam się uwolnić. Może bogaty człowiek który został porwany, sam jest w stanie wynegocjować własny okup i uwolnić się. Ale my nie mieliśmy możliwości uwolnić się. Gdyby nie działanie Jezusa za nas, to dalej byśmy byli w niewoli. Nie myśl, że jesteś wolny od kary za grzech z powodu twojego działania. Jeżeli Jezus cię nie odkupił, to jesteś dalej w niewoli grzechu.

Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie te błogosławieństwa które Paweł wymienia w tym fragmencie są nam dane w Chrystusie.

w.3 „nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios”

w.4 „w nim bowiem wybrał nas”

w.5 „przeznaczył nas ... do synostwa przez Jezusa Chrystusa”

w.6 „którą nas obdarzył w Umiłowanym.”

w.7 „W nim mamy odkupienie”

Bez życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa nic nie dostaniemy od Boga.

A teraz pytam czym Jezus nas odkupił od kary za grzech? Jest napisane, „przez krew Jego.” Okup był bardzo, bardzo wysoki. Nie było łatwo, aby wykupić takich grzeszników jak my. Bóg nie wykupił nas czymś, co było dla Niego mało ważne. Odkupienie grzeszników dużo kosztowało Boga.

Czasami da się kupić coś prawie za nic. Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to codziennie moja mama robiła mi jedzenie do szkoły. Czasami robiła dla mnie kanapkę z serem, która wtedy bardzo mi nie smakowała. Nie mówiłem kolegom, że kanapka z serem mi nie smakuje, ale starałem się targować z nimi i zamienić moją kanapkę na chipsy albo coś smaczniejszego. I czasami udało mi się zdobyć coś smacznego tylko oddając kanapkę, której sam nie chciałem. Więc kupowałem coś prawie za nic. Ale odkupienie grzeszników kosztowało Boga dużo.

Bóg nie tylko oddał trochę ze swojego bogactwa aby nas odkupić. Bóg oddał coś z samego siebie. Sam Bóg stał się człowiekiem i sam cierpiał, sam krwawił i umarł aby nas wykupić. Tytus 2.14 „Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność,” Piotr pisał, „nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni ... lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.”

Okup był tak duży, że tylko Bóg był w stanie nas wykupić. Gdyby nie Jego łaska, to bylibyśmy dzisiaj w niewoli. Myślenie, że my coś dodaliśmy do okupu jest absurdalne i pyszne. Cena, którą Bóg zapłacił, aby nas wykupić jest tak bardzo poza naszymi możliwościami, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. My nic nie dodajemy, Jezus nas odkupił swoją krwią.

A ostatnie pytanie jest czemu Jezus nas odkupił? Albo co spowodowało Boże działanie, aby odkupić grzeszników? Niektórzy ludzie myślą, że Jezus nas odkupił z powodu naszej wartości. Niektórzy ludzie myślą, że Bóg nas zbawił ponieważ widział coś dobrego w nas. Inni myślą, że Bóg nas wykupił ponieważ nas potrzebuje. Ale odpowiedź jest nam dana. „W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,” Bόg nas odkupił „według bogactwa łaski jego.” Przyczyną jest łaska jego. Czemu Bóg nas odkupił? Ponieważ Bóg jest łaskawy. Przyczyna nie jest w nas. Czyli nie jest w nas coś, co Bóg potrzebuje. Bóg nie odkupił nas ponieważ zauważył w nas wielki potencjał.

Powodem nie jest nasza wartość, nasz potencjał, czy coś dobrego w nas. Bóg nas odkupił z powodu czegoś dobrego w Bogu.

Słuszną reakcją z naszej strony jest uwielbianie Boga za Jego łaski.

Brak komentarzy: