środa, 16 grudnia 2009

Efezjan - Tajemnica

„oznajmiwszy nam ... tajemnicę woli swojej”
-Efezjan 1.9

Dzisiaj studiujemy następne błogosławieństwo. To, że Bóg objawi swojemu kościołowi tajemnicę, której nikt wcześniej nie rozumiał, a konkretnie to że pewnego dnia stworzy On nowy świat, w którym nie będzie konfliktów, i w którym Jezus będzie królem.

Bóg błogosławi nas w taki sposób, że objawia nam rzeczy, których ludzie w starym testamencie, nawet kaznodzieje i prorocy, nie rozumieli. Tajemnica to coś, co Bóg ustalił wcześniej, i przez pewien czas nie objawia ludziom. Ale pewnego dnia objawi to. Czytamy o kilku tajemnicach, które Bóg objawił swojemu kościołowi.
Np. 1. w liście do rzymian Bóg objawia nam tajemnicę, że nie ma wielu wierzących Żydów, ponieważ Bóg ich zatwardział. „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,”
2. W Rzymian 16 czytamy, że ewangelia była tajemnicą objawioną nam w kościele jak nigdy wcześniej.
3. W pierwszym liście do Koryntian Bóg objawia nam tajemnicę, że nie wszyscy umrą, lecz Chrześcijanie którzy będą żyć, kiedy Jezus wróci na ziemię, zostaną przemienieni i przyjęci do nieba bez śmierci.

Chciałbym trochę lepiej opisać co to znaczy, że ewangelia była tajemnicą.
Bóg zaplanował jak zbawi grzeszników.
-Bóg zaplanował, że Jezus zostanie ukarany za ich występki i w ten sposób przebłaga Boży gniew wobec grzeszników.
-Bóg zaplanował naród w którym Jezus się narodzi.
-Bóg zaplanował kiedy urodzi się Mesjasz.
-Bóg zaplanował, że Jezus urodzi się w Betlejem.
-Bóg zaplanował, że Jezus urodzić się w ubogiej rodzinie.
-Bóg zaplanował, że Jezus zostanie sprzedany przez Judasza i ukrzyżowany przez Rzymian.
Bóg nie tylko wiedział co będzie w przyszłości, ale to On ją zaplanował.
To wszystko zostało zaplanowane i ustalone, ale nie było całkowicie objawione ludziom.
Bóg objawił ludziom dobrą nowinę, że jest On w stanie odpuścić grzechy. Ale szczegóły ewangelii Jezusa są nam objawione tylko w kościele. Bóg nas bardzo błogosławi. Możemy czytać cztery ewangelie i poznać szczegóły życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Abraham, Mojżesz, Dawid, Izajasz nie rozumieli tego, co jest nam teraz objawione. My możemy czytać listy, takie jak list do rzymian i list do Efezjan, które krok po kroku wyjaśniają czemu Jezus musiał żyć bez grzechu i umrzeć, aby przebłagać Boży gniew wobec grzeszników. My w kościele jesteśmy bardzo błogosławieni, ponieważ Bóg objawia nam więcej niz komukolwiek w przeszłości.

Brak komentarzy: