środa, 6 stycznia 2010

Boża suwerenność

„w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej,”
-Efezjan 1.11

Kiedy Bóg stworzył świat, to jednocześnie stworzył prawa fizyki, według których cały ten świat teraz funkcjonuje. Niektórzy ludzie wierzą, że Bóg nie jest potrzebny w życiu codziennym. Wierzą że świat funkcjonuje sam, a Bóg teraz albo w ogóle nie jest zaangażowany, albo od czasu do czasu interweniuje. Prawdą jest, że istnieje porządek w świecie, który Bóg stworzył, i możemy badać i poznawać wiele praw według których świat funkcjonuje. Ale to nie znaczy, że Bóg nie jest zaangażowany w mniejsze sprawy.

W tym tygodniu myłem samochód i zaraz potem mieliśmy warstwę lodu na całym samochodzie. Moje córki były zafascynowane wzorami, które było widać na oknach samochodu. Michasia zapytała czy da się wytłumaczyć prawami fizyki, czemu te wzory powstały. Nie znam się na tym, ale nie wątpię, że da się to wytłumaczyć. Jednocześnie jest faktem, że Bóg zaplanował jakie wzory będą się tworzyć na lodzie. Lód na oknach mojego samochodu pięknie wygląda z powodu woli Bożej.

Tak samo da się wytłumaczyć według praw fizyki, dlaczego w 2004 roku było tsunami, w którym zginęło ponad dwieście tysięcy ludzi. Ale to Bóg zaplanował tsunami.
Świat nie istnieje tylko dzięki prawom fizyki, który Bóg ustanowił kiedy stworzył świat. Bóg nie wycofał się po stworzeniu świata. Bóg działa nieustannie w każdym aspekcie wszechświata. Tak jest napisane w Biblii.

„Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon.” (Nehemiasz 9.6) Bóg nie tylko stworzył świat, ale nadal ten świat utrzymuje.
W liście do Kolosan jest tak napisane o Jezusie, „On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,” Sens jest taki, że bez Jezusa wszystko by się rozpadło. Jeżeli Jezus opuściłby świat na sekundę, to świat by się rozsypał.

Bóg nie tylko działa w naturze, lecz też wśród ludzi. Bóg współpracuje z wolą człowieka, aby realizować Boże plany. Np. spójrzmy na historię Józefa w starym testamencie. Wiele różnych ludzi działających według własnej woli spowodowało, że Józef był więźniem w Egipcie w stosownej porze, aby uratować tysiące ludzi od głodu.

Chciałbym zwrócić uwagę na działanie kilku osób w tej historii. Po pierwsze ojciec traktował Józefa inaczej niż jego rodzeństwo. Jakub rozpuścił Józefa. Józef nie musiał pracować, kiedy inne dzieci pracowały. Dostawał prezenty, których inne dzieci Jakuba nie dostawały. To spowodowało zazdrość wśród jego braci, którzy sprzedali go do niewoli. Poprzez ich wybór został on sprowadzony do Egiptu. W Egipcie pewna kobieta skłamała, i jej kłamstwo spowodowało że Józef wylądował w wiezieniu. Poznał tam ludzi, którzy obiecali że będą mu pomagać ... ale zapomnieli. Ale Józef był w więzieniu we właściwym czasie. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że każdy z tych ludzi kierował się własną wolą. Jakub chętnie rozpuszczał Józefa, jego bracia podjęli decyzję aby go sprzedać, kobieta podjęła decyzję aby skłamać, znajomi o nim zapomnieli. Bóg nie zmuszał ich wbrew ich woli, aby czynili te rzeczy. Oni czynili te rzeczy według własnej woli. Ale ta historia jest opisana w psalmie 105 w ten sposób, Bóg, „Przywołał głód na ziemię i pozbawił wszelkich zasobów chleba. Wysłał przed nimi męża, Józefa sprzedanego w niewolę.” Jest napisane, że Bóg wysłał Józefa do Egiptu. Bóg używał ludzi i ich woli, aby realizować swój plan.
Biblia naucza, że Bóg panuje nad wszystkim. Tym co się dzieje w naturze, i tym co ludzie robią.

Chciałbym przeczytać dla was dwa cytaty, aby pokazać, że to co dzisiaj mówię, jest tym co Chrześcijanie głoszą już od setek lat. Po pierwsze przeczytam fragment z katechizmu Heidelberskiego, to jest punkt 27, odpowiedź na pytanie, „Co rozumiesz pod pojęciem "Opatrzność Boża"?
"Wszechmocną i wszechobecną potęgę Boga, dzięki której zachowuje On niebo, ziemię i wszelkie stworzenie, prowadząc je jak gdyby za rękę. Ani zioła i rośliny, ani deszcz i susza, ani urodzaj i nieurodzaj, ani pokarm i napój, ani zdrowie i choroba, ani bogactwo i ubóstwo, ani żadna inna rzecz nie jest dziełem przypadku, lecz pochodzi z Jego ojcowskiej dłoni."

A teraz cytat Spurgeona, „wierzę, że każday pyłek kurzu który tańczy w promieniu słońca, nie porusza atomu bardziej czy mniej, niż życzy sobie tego Bóg. Każda kropla wody, która odbija się od kadłuba statku ma swoją orbitę zaplanowaną tak samo jak słońce na niebie. Plewa w powietrzu ma swój bieg zaznaczony tak samo jak gwiazdy na niebie. Skradanie się mszycy po pączkiem róży jest tak samo zaplanowane jak niszcząca plaga szarańczy. Spadający liść topoli jest całkowicie kontrolowany, tak samo jak wielka lawina.”

Chrześcijaństwo naucza, że Bóg jest całkowicie suwerenny. Wszyskto w tym świecie jest kontrolowane przez Boga.

Brak komentarzy: