poniedziałek, 4 stycznia 2010

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

39. ABY WYZWOLIĆ NAS Z NIEWOLI STRACHU PRZED ŚMIERCIĄSkoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.

-Hebrajczyków 2:14-15


Jezus nazwał Szatana mordercą. „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał... jest [on] kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jana 8:44). Ale największym jego zajęciem nie jest zabijanie. Jest nim potępianie. W rzeczywistości, bardzo jest mu na rękę to, jeśli jego naśladowcy mają długie i szczęśliwe życie - aby kpić z cierpiących świętych i ukrywać horrory piekła.

Jego moc potępiania ludzkich dusz nie leży w nim samym, ale w grzechach, które inspiruje, oraz w kłamstwach, które mówi. Jedyna rzecz jaka potępia kogokolwiek to nieprzebaczony grzech. Rzucanie czarów, uroków, seanse spirytystyczne, klątwy, czarna magia, objawienia, głosy – żadna z tych rzeczy nie wrzuca człowieka do piekła. Są to dzwonki i gwizdki diabła. Ma on tylko jedną śmiercionośną broń, która może zwieść ludzi. Jego głównym kłamstwem jest mówienie, że wywyższanie samego siebie jest bardziej pożądane niż wywyższanie Chrystusa, a grzech jest lepszy od prawości. Jeśli broń ta mogłaby być zabrana z jego ręki, to nie miałby już mocy śmierci wiecznej.

Po to Chrystus przyszedł – aby zabrać tę broń z ręki Szatana. Aby to uczynić, Chrystus wziął na siebie nasze grzechy i cierpiał za nie. Kiedy to się już stało, nie mogą być one dłużej używane przez diabła w niszczeniu nas. Szydzić z nas? Tak. Kpić z nas? Tak. Ale potępić nas? Nie. Chrystus poniósł przekleństwo w naszym miejscu. Szatan może próbować ile chce, ale nie może on nas zniszczyć. Gniew Boga został usunięty. Jego miłosierdzie jest naszą obroną. I Szatan nie może już nas pokonać.

Aby osiągnąć do wyswobodzenie, Chrystus musiał wziąć na siebie ludzką naturę, ponieważ bez niej, nie mógłby doświadczyć śmierci. Tylko śmierć Syna Bożego mogła zniszczyć tego, który miał moc śmierci. Dlatego Biblia mówi: „Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele [= mają ludzką naturę], więc i On również miał w nich udział [= przyjął ludzką naturę] by przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła” (Hebrajczyków 2:14). Kiedy Chrystus umarł za grzechy, zabrał on diabłu jego jedyną śmiercionośną broń: nieprzebaczony grzech.

Czyniąc to, Chrystus uwolnił nad od strachu. Umierając, wyswobodził on „wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli” (Hebrajczyków 2:15). Strach przed śmiercią zniewala. Sprawia, że jesteśmy bojaźliwi i otępiali. Jezus umarł, aby nas uwolnić. Kiedy strach przed śmiercią jest zniszczony przez akt złożenia siebie w ofierze, niewola nudnego, przemądrzałego samozachowania, również jest złamana. Jesteśmy uwolnieni, by kochać jak Chrystus, nawet za cenę naszego życia.

Diabeł może zabić nasze ciało, ale nie może już zabić naszej duszy. Jest ona bezpieczna w Chrystusie. I nawet nasze śmiertelne ciało będzie pewnego dnia wskrzeszone: „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was” (Rzymian 8:11). Jesteśmy najbardziej wolnymi ludźmi. A Biblia nieomylnie definiuje po co jest ta wolność: „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości” (Galacjan 5:13).z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: