piątek, 1 stycznia 2010

Ku poznaniu jego

Purytanie mówili o wewnętrznym i zewnętrznym działaniu Ducha Świętego. Aby poznać Boga potrzebujemy oba te działania Ducha. Jedno to za mało. Purytanie używali przykładu, że jesteśmy podobni do ślepego człowieka w ciemnym pokoju. Duch musi podwójnie zadziałać; uzdrowić nasze oczy i oświetlić pokój.

Co to są dwa działania Ducha? To zewnętrzne działania Ducha to Pismo Święte. To jest działanie Ducha Świętego. Wewnętrzne działanie Ducha jest wtedy, kiedy Duch Święty otwiera oczy naszego serca, żebyśmy zrozumieli to, co jest napisane w Piśmie. Jeżeli chcesz bardziej poznać Boga w roku 2010, to jedno i drugie działanie Ducha jest niezbędne. Trzeba czytać Biblia i trzeba prosić Ducha, aby pomagał ci zrozumieć.

Nie myśl, że jest ci potrzebne tylko wewnętrzne działanie Ducha, aby bardziej poznać Boga. Czyli że jeżeli kiedyś w przeszłości dostałeś Ducha Świętego, i on teraz mieszka w twoim ciele, to automatycznie będziesz coraz bardziej poznawać Boga. Że automatycznie pięć lat po nawróceniu się będziesz bardziej dojrzałym Chrześcijaninem. Nie musisz codziennie poświęcać czas aby czytać Biblię. Nie musisz chodzić na nabożeństwo, aby słuchać nauczania. Nie musisz rozważać Biblii z innymi wierzącymi. Te rzeczy nie są ci potrzebne, ponieważ masz wewnętrzne działanie Ducha. To jest błędne myślenie. Jest możliwe aby zostać duchowym niemowlęciem na wiele lat.

Także nie myśl, że tylko zewnętrzne działanie Ducha wystarczy. Czyli postanowisz, aby czytać trzy rozdziały Biblii codziennie, i przeczytać całą Biblię w tym roku. Więc codziennie czytasz trzy rozdziały tak szybko jak tylko umiesz. Chodzisz na każde nabożeństwo. Więc może myślisz, że tylko dzięki czytaniu Biblia i chodzeniu na nabożeństwo bardziej poznasz Boga. Nie, samo czytanie i słuchanie to może być za mało, jeżeli Duch Święty nie używa słowa aby zmienić twoje serce. Zanim zaczniemy czytać Słowo Boże musimy modlić się i prosić Boga, aby nas nauczał. Musimy modlić się i prosić Boga, aby pokazał nam nasze grzechy. Musimy prosić Boga, aby pokazał nam nasze błędne myślenie. Musimy prosić Boga, aby otworzył oczy naszego serca i pokazał nam Siebie. Mężczyzno, jeżeli masz żonę i dzieci, bierz odpowiedzialność aby modlić się z całą rodziną przed nabożeństwem, żeby Bóg używał Swojego Słowa w waszych sercach. Mężowie, zanim czytacie Biblię z rodziną, i przypominam, że macie odpowiedzialność uczyć swoją żonę i dzieci o Bogu, ale zanim zaczniecie czytać Biblię ze swoją żoną i dziećmi, musicie zatrzymać się na minutę i prosić Boga, aby używał swojego Słowa w waszym życiu.

Nikt nie może poznać Boga dzięki swojemu staraniu się. Jesteśmy zależni od zewnętrznych i wewnętrznych działań Ducha Świętego.

Brak komentarzy: