poniedziałek, 18 stycznia 2010

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

41. ABY ZABEZPIECZYĆ NASZE POWSTANIE Z MARTWYCH


Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania.

-Rzymian 6:15


A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

-Rzymian 8:11


Jeśli bowiem z nim umarliśmy,

z nim też żyć będziemy.

-2 Tymoteusza 2:11


Klucze śmierci były zawieszone wewnątrz grobu Chrystusa. Na zewnątrz Chrystus mógł dokonywać wielu cudownych dzieł, włączając w to wskrzeszenie dwunastoletniej dziewczynki i dwóch mężczyzn – ale i tak osoby te później umarły (Marka 5:41-42; Łukasza 7:14-15; Jana 11:43-44 ). Aby umarli mogli być wskrzeszeni z martwych i nie umrzeć już po raz drugi, Chrystus musiał za nich umrzeć, wejść do grobu, wziąć klucze i otworzyć drzwi śmierci.


Zmartwychwstanie Jezusa jest darem Boga, oraz dowodem na to, że jego śmierć w zupełności odniosła sukces w wymazaniu grzechów swojego ludu i usunięciu gniewu Boga. Widać to w słowie „dlatego”. Chrystus „uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył” (Filipian 2:8-9). Syn Boży zakrzyczał z krzyża: „Wykonało się!” (Jana 19:30). A poprzez zmartwychwstanie, Bóg Ojciec oznajmia: „Rzeczywiście - wykonało się!”. Wielkie dzieło zapłacenia za nasz grzech i dostarczenia prawości oraz usatysfakcjonowania Bożej sprawiedliwości wykonało się w śmierci Jezusa.


Następnie, będąc w grobie, miał on prawo i moc, by wziąć klucze śmierci i otworzyć drzwi dla wszystkich, którzy przychodzą do niego przez wiarę. Jeśli opłata za grzech została uiszczona, prawość dostarczona, a sprawiedliwość usatysfakcjonowana, to nic nie może zatrzymać Chrystusa ani jego ludzi w grobie. To dlatego Jezus zakrzyczał: „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” (Apokalipsa 1:18).


Biblia rozbrzmiewa prawdą, która mówi, że należeć do Jezusa oznacza, że będziemy z nim wskrzeszeni z martwych. „Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania” (Rzymian 6:5). „Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli” (1 Tesaloniczan 4:14). „Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją” (1 Koryntian 6:14).


Związek pomiędzy śmiercią Chrystusa a naszym zmartwychwstaniem jest następujący: „A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon” (1 Koryntian 15:56). Oznacza to, że ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, zakon skazuje nas na wieczną śmierć. Ale następny werset mówi: „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (werset 57). Mówiąc inaczej, wymaganie zakonu zostało zaspokojone przez życie i śmierć Jezusa. Dlatego grzechy są przebaczone. Dlatego żądło grzechu zostało usunięte. Dlatego ci, którzy wierzą w Chrystusa nie będą skazani na wieczną śmierć, ale zostaną wzbudzeni jako nieśmiertelni i „wtedy wypełni się słowo napisane: 'Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!'” (1 Koryntian 15:54). Bądź tym zdumiony i przyjdź do Chrystusa. On cię zaprasza: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (Jana 11:25).

Brak komentarzy: