poniedziałek, 25 stycznia 2010

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

42. ABY ROZBROIĆ WŁADZE I ZWIERZCHNOŚCI


Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. -Kolosan 2:14-15

Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. -1 Jana 3:8


W Biblii „władze i zwierzchności” mogą odnosić się do ludzkich rządów. Ale kiedy czytamy, że na krzyżu Chrystus „ rozbroił władze i zwierzchności”, „ wystawił je na pokaz [wstydu]” oraz „odniósł triumf nad nimi”, powinniśmy myśleć o demonicznych mocach, które dręczą świat. Jednym z najoczywistszych stwierdzeń na temat tych złych mocy jest Efezjan 6:12. Werset ten mówi, że chrześcijanie toczą walkę „nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich”.

Szatan jest trzykrotnie nazwany „władcą tego świata”. Kiedy nadchodziła ostatnia godzina życia Jezusa, powiedział on: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony” (Jana 12:31). Śmierć Jezusa była decydującą porażką „władcy tego świata”, czyli diabła. A wraz z Szatanem, pokonane zostały wszystkie jego upadłe anioły. Wszyscy z nich otrzymali decydujące uderzenie w momencie śmierci Chrystusa.

Nie oznacza to, że przestali oni istnieć. Zmagamy się z nimi nawet teraz. Ale są oni pokonanym wrogiem. Wiemy, że posiadamy ostateczne zwycięstwo. Jest to tak, jakby wielkiemu smokowi została obcięta głowa i jest tylko kwestią czasu kiedy w końcu wykrwawi się na śmierć. Bitwa jest wygrana. Ale wciąż musimy uważać na szkody jakie może on czynić.

W śmierci Jezusa Bóg „wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża” (Kolosan 2:14; zob. rozdział 7). W ten oto sposób „rozbroił [On] nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz”. Mówiąc inaczej, Szatan nie ma podstaw do oskarżania nas, ponieważ Boże prawo już nas nie potępia, bo Chrystus anulował nasz dług.

Oskarżanie Bożych ludzi było wielkim działaniem diabła przed przyjściem Chrystusa. Samo słowo Szatan oznacza „przeciwnik i oskarżyciel”. Ale posłuchajcie tego, co stało się kiedy Chrystus umarł. Są to słowa apostoła Jana: „Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem” (Apokalipsa 12:10). Jest to porażka i rozbrojenie władz i zwierzchności.

Teraz już żadne oskarżenie nie może sprzeciwić się Bożym ludziom. „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia” (Rzymian 8:33). Żaden człowiek ani Szatan nie może uczynić skutecznego zarzutu. Sprawa sądowa została zakończona. Chrystus jest naszą prawością. Nasz oskarżyciel jest rozbrojony. Jeśli próbuje on mówić w niebiańskim sądzie, jego twarz pokryje się wstydem. Och, jak śmiali i wolni bylibyśmy w tym świecie, gdybyśmy starali się służyć Chrystusowi i kochać ludzi! Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Odwróćmy się więc od pokus diabła. Jego obietnice są kłamstwami i nie ma on mocy nad chrześcijanami.

z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: