piątek, 5 lutego 2010

Czemu Paweł modli się, żeby oni dostali Ducha, kiedy Duch już działa w ich życiu?„Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego,” Efezjan 1.15-17

Paweł modli się tutaj, żeby chrześcijanie dostali Ducha mądrości i objawienia. To bez wątpienia jest mowa o Duchu Świętym. Ale jak my mamy to rozumieć? Widocznie Duch Święty już działa w ich życiu. W wersecie ósmym Paweł uwielbia Boga, że dał im objawienie, „według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności,” Jeżeli człowiek ma nawet najmniejszą ilość wiary w Jezusa, to dzięki działaniu Ducha Świętego. Jeżeli człowiek jest już dzieckiem Bożym, to dzięki narodzeniu z Ducha.

Na sto procent Duch Święty jest już aktywny w ich życiu. Czemu więc Paweł modli się, żeby oni dostali Ducha, kiedy Duch już działa w ich życiu? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest, że każdy Chrześcijanin potrzebuje dalszego działania Ducha Świętego w swoim życiu. Jednym działaniem Ducha jest to, że przyłącza grzesznika do Jezusa, i to jest moment kiedy człowiek staje się uczestnikiem wszystkich błogosławieństw, które są w Chrystusie. Przez chrzest w Duchu człowiek staje się członkiem ciała Jezusa. (1 Kor. 12.13) „Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” To jest działanie Ducha Świętego, które on czyni tylko raz w życiu Chrześcijanina. On cię przyłącza do ciała Chrystusowego raz i jesteś od tego momentu członkiem ciała Jezusa, czyli członkiem kościoła. „jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało.” Potem chrzest w wodzie symbolizuje duchowy chrzest. Chrzest w wodzie nie jest tym, co przyłącza człowieka do Jezusa, lecz sprawia to chrzest w duchu. Chrzest w wodzie jest tylko widzialnym symbolem tego, że człowiek jest już członkiem ciała Jezusa.

Paweł wie, że Duch już tego dokonał w życiu tych ludzi, i teraz mówi o działaniu Ducha, które jest nam potrzebne w każdej sekundzie naszego życia, od nowego narodzenia do śmierci. Duch prowadzi nas w prawdzie do końca życia. To nie jest jednorazowe działanie. To jest działanie, które trwa przez wiele lat, bo powinniśmy coraz bardziej poznawać prawdę do końca naszego życia. Powiem to tak, głodny Chrześcijanin to zdrowy Chrześcijanin. Kiedy pragniesz coraz bardziej rozumieć Boga, Boże działanie i życie w rzeczywistości, to Duch Święty będzie cię prowadzić w prawdzie. Ale jeżeli nie pragniesz bardziej poznać Boga ani Jego działania, to coś jest nie tak. Dokładnie tak jak dziecko które traci apetyt. To jest znak, że coś jest nie tak.

Raz jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, ale jego działanie dalej prowadzące nas w prawdzie, trwa do końca życia. Wymyśliłem taki przykład. Powiedzmy że serce człowieka przestaje bić. Jest możliwe aby zaczęło działać ponownie, dzięki defibrylatorowi. Ale powiedzmy, że serce nie będzie już samo funkcjonować, i człowiek potrzebuje stałej elektrostymulacji, żeby jego serce dalej biło. Defibrylator jest potrzebny tylko raz, aby pobudzić serce. Ale to nie wystarczy, to serce potrzebuje pomocy co dwie sekundy do końca życia. Tak ja rozumiem działanie Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Chrzest w Duchu jest tym najważniejszym momentem, kiedy Duch Święty cię ożywia. I od tego momentu działanie Ducha jest ci potrzebne do końca twojego życia. Zostaliśmy ochrzczeni Duchem tylko raz, i od tego momentu jesteśmy zależni od Ducha Bożego. Jego działanie w nas jest potrzebne, żebyśmy poznali prawdę i chodzili w niej. Bez Ducha Bożego ani nie poznamy prawdy, ani nie mamy mocy aby chodzić w prawdzie.

Brak komentarzy: