poniedziałek, 1 lutego 2010

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

43. ABY UWOLNIĆ MOC BOGA W EWANGELII

Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.

1 Koryntian 1:18

Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.

Rzymian 1:16


Ewangelia oznacza dobrą wiadomość. Jest to bardziej wiadomość niż teologia. Wiadomością jest zrelacjonowanie, że wydarzyło się coś ważnego. Dobra wiadomość jest ogłoszeniem, że wydarzyło się coś, co spowoduje, że ludzie staną się szczęśliwi. Ewangelia jest najlepszą wiadomością, ponieważ to, co relacjonuje, może sprawić, że ludzie staną się wiecznie szczęśliwymi.

Ewangelia relacjonuje śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Apostoł Paweł czyni jasnymi właściwości wiadomości ewangelii:

A przypominam wam ... ewangelię, którą wam zwiastowałem … że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony… i że ukazał się … więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. (1 Koryntian 15:1-7)

Sercem ewangelii jest to, że „Chrystus umarł za grzechy … że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony … i że ukazał się … więcej niż pięciuset braciom ”. Fakt, który mówi, że wielu z tych świadków wciąż jeszcze żyje pokazuje prawdziwość ewangelii. Chciał on, żeby jego czytelnicy mogli znaleźć niektórych naocznych świadków i wypytać się ich. Ewangelia jest wiadomością o faktach. Fakty te można przeegzaminować. Byli świadkowie śmierci Jezusa, jego pogrzebania i zmartwychwstania.

Tragiczne jest to, że dla wielu, ta dobra wiadomość, wygląda na głupstwo. Paweł powiedział: „Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (1 Koryntian 1:18). Jest to moc, którą Chrystus uwolnił poprzez swoją śmierć. „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka” (Rzymian 1:16).

Dlaczego śmierć Chrystusa nie przez wszystkich postrzegana jest jako dobra wiadomość? Jedna z odpowiedzi na to pytanie znajduje się w 2 Koryntian 4:4: „bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”. Oprócz tego, sama grzeszna natura ludzka jest umarła do prawdziwej duchowej rzeczywistości. „Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” (1 Koryntian 2:14).

Jeśli ktokolwiek będzie widział ewangelię jako prawdziwą i dobrą, to szatańska ślepota i naturalna martwota muszą zostać pokonane przez moc Boga. To z tego powodu Biblia mówi, że pomimo tego iż ewangelia jest głupstwem dla wielu, to „dla powołanych [Chrystus] jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Koryntian 1:24). To „powołanie” jest miłosiernym aktem Boga w usunięciu naturalnej martwoty i szatańskiej ślepoty, tak, że widzimy Chrystusa jako prawdziwego i dobrego. Ten miłosierny akt został wykupiony krwią Chrystusa i ofiarowany nam jako dar. Patrz na niego i módl się, by Bóg uzdolnił cię do dostrzeżenia tego i przyjęcia ewangelii Chrystusa.

z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: