poniedziałek, 15 lutego 2010

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

45. ABY ODKUPIĆ LUDZI Z KAŻDEGO

PLEMIENIA, JĘZYKA, LUDU I NARODU


„Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu”

- Apokalipsa 5:9


Sceną jest niebo. Apostoł Jan ujrzał migawkę przyszłości w ręku Boga. „I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę ... zapieczętowaną siedmioma pieczęciami” (Apokalipsa 5:1). Otwarcie zwoju znakuje otwarcie historii świata w przyszłości. Jan płacze, ponieważ wygląda na to, że nie ma nikogo, kto mógłby otworzyć ten zwój. Wtem jedna z istot niebiańskich mówi: „Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci” (5:5). Jest to odniesienie do Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Odniósł on zwycięstwo przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Następnie Jan widzi go: „I widziałem ... Baranka jakby zabitego” (5:6).


Następnie widzi on niebiańskie istoty, które padają przed tronem i wielbią Chrystusa. Śpiewają one nową pieśń. Zdumiewające jest to, że pieśń ta ogłasza, że to śmierć Chrystusa czyni Go godnym otwarcia zwoju historii. Implikacją jest to, że śmierć Chrystusa była konieczna do tego, żeby globalne cele Boga zostały osiągnięte. „I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu” (5:9).

Chrystus umarł, aby zbawić wielką różnorodność ludów. Grzech nie ma względu na kultury. Wszystkie ludy zgrzeszyły. Każda narodowość i kultura potrzebuje pojednania z Bogiem. Tak samo jak choroba grzechu jest globalna, tak też uzdrowienie jest globalne. Jezus widział nadchodzącą agonię krzyża i zdecydowanie mówił o zakresie swojego celu: „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę” (Jana 12:32). Kiedy planował on swoją śmierć, ogarnął on cały świat.


Chrześcijaństwo zaczęło się na Wschodzie. Poprzez stulecia przesuwało się ono na Zachód. Ale teraz chrześcijaństwo coraz bardziej rozszerza się na inne części świata. Nie jest to żadną niespodzianką dla Chrystusa. Już w Starym Testamencie został przepowiedziany Jego globalny wpływ: „Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan” (Psalm 22:28). „Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy!” (Psalm 67:4). Więc kiedy nadszedł koniec ziemskiej posługi Jezusa, wyjaśnił on cel swojej misji: „że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom ” (Łukasza 24:46-47). Nakaz skierowany do swoich uczniów był bezbłędny: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mateusza 28:19).


Jezus Chrystus nie jest jakimś plemiennym bóstwem. Nie należy on do jednej kultury albo jednej grupy etnicznej. Jest on „[Barankiem Bożym], który gładzi grzech świata” (Jana 1:29). „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Rzymian 10:12-13). Wezwij go teraz i przyłącz się do globalnej rzeszy odkupionych.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: