poniedziałek, 22 lutego 2010

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

46. ABY ZEBRAĆ WSZYSTKIE OWCE Z CAŁEGO ŚWIATA


[Kajfasz] nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.
Jana 11:51-52


Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Jana 10:16


Nawet osioł może nieświadomie przemawiać za Boga (Liczb 22:28). Tak samo jest z kaznodzieją albo kapłanem. Tak właśnie wydarzyło się z Kajfaszem, który był arcykapłanem w Izraelu: „Lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął” (Jana 11:50). Miało to podwójne znaczenie. Kajfaszowi chodziło o to: lepiej żeby Jezus umarł, niż żeby Rzymianie oskarżyli naród o zdradę i zniszczyli cały lud. Ale Bogu chodziło o coś innego. Dlatego Biblia mówi: „[Kajfasz] nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże” (Jana 11:51-52).

Jezus powiedział o tej samej rzeczy używając innej metafory. Zamiast „rozproszone dzieci” Jezus użył słowa „owce” poza owczarnią Izraela: „Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” (Jana 10:16).

Oba sposoby wyrażenia tego są zdumiewające. Nauczają one, że na całym świecie są ludzie, którzy zostali wybrani przez Boga, aby zostali osiągnięci i zbawieni przez Jezusa Chrystusa. Są to „rozproszone dzieci Boże”. Są one owcami „które nie są z tej [żydowskiej] owczarni”. Oznacza to, że Bóg bardzo agresywnie zbiera lud dla swojego Syna. Zwołuje on swój lud, aby uczynić z niego swoich uczniów, ale również idzie przed nimi. On posiada swój lud jeszcze przed tym jak jego wysłannicy dotrą do celu. Tak więc Jezus mówi o konwertytach, których Bóg uczynił swoimi, a następnie przyprowadził ich do Chrystusa: „Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. … Twoimi byli i mnie ich dałeś” (Jana 6:37; 17:6).

Cudowną rzeczą jest to, że Bóg spogląda na wszystkie ludy świata, zwołuje je do siebie, a następnie posyła misjonarzy w imieniu Chrystusa, po czym sprawia, że wybrani słyszą ewangelię, aby w końcu ich zbawić. Oni nie mogliby zostać zbawieni w inny sposób. Misje są rzeczą najwyższej wagi. „Owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je... owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos” (Jana 10:3-4).

Jezus cierpiał i umarł, aby owce mogły usłyszeć jego głos i żyć. O tym właśnie nieświadomie powiedział Kajfasz: „Jezus umrze... nie tylko za naród, ale również by zebrać w jedną owczarnię rozproszone dzieci Boże”. Oddał on swoje życie, aby zebrać owce. Przez swoją krew wykupił on miłosierdzie, które powoduje, że jego głos jest rozpoznawalny przez jego ludzi. Módl się, aby Bóg okazał tobie to miłosierdzie, byś usłyszał i żył.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: