środa, 10 marca 2010

Co się dzieje w momencie nowego narodzenia?

Nikodem pytał, „Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?” To jest mniej więcej moje pytanie dzisiaj, co się dzieje w momencie nowego narodzenia? Nikodem nie rozumiał słów nowe narodzenie. Nie miał zielonego pojęcia co to znaczy. A Jezus odpowiada. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.”

Trzy razy w swojej odpowiedzi Jezus używa wyrażenia „narodzić z Ducha.” To znaczy, że nowe narodzenie jest działaniem Ducha Świętego i jest duchowym dziełem. W momencie nowego narodzenia Duch Święty nas zmienia na zawsze, a zmiana ta jest duchowa.

Jan pisał, że dzięki nowemu narodzeniu jest w nas Boży posiew. „Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.” (1 Jana 3.9) Każdy z nas dostał pewne cechy od naszych rodziców z powodu fizycznych genów. Kolor włosów, skóry, wzrost, wygląd, pewne wady, pewne zalety i zdolności dostaliście poprzez geny rodziców.
Każdy człowiek, który narodził się z Ducha, dostał coś od Boga. Bóg jest duchem i Boży posiew jest czymś duchowym. Ale Boży posiew w nowym narodzonym dziecku Bożym jest tak samo realny jak sam Bóg. Coś z charakteru Boga zostaje dane jego dzieciom w momencie nowego narodzenia. Jesteśmy dziećmi Bożymi w tym sensie, że dostajemy coś z Jego charakteru. Przez następne miesiące i lata po nowym narodzeniu, pewne cechy charakteru będą się uwidaczniały w życiu dziecka Bożego. Zaczną się pojawiać Boże cechy, takie jak miłość.

Lekarze mogą zbadać twoje fizyczne geny i potwierdzić, że jesteś dzieckiem twoich rodziców, albo udowodnić, że jesteś adoptowany. Ale żaden lekarz nie może zbadać twojego genu, aby poznać czy jesteś dzieckiem Bożym. Boży posiew, który jest opisany przez Jana, jest duchowym posiewem. Fakt, że ta zmiana jest duchowa nie znaczy, że nie jest rzeczywista.
Czasami może skupiamy się na tym, że największa zmiana w momencie nowego narodzenia to zmiana przyszłego miejsca zamieszkania. Czyli chwilę przed nowym narodzeniem człowiek był na drodze do piekła, a po nowym narodzeniu jest człowiekiem na drodze do nieba. Ale Duch Święty dodaje do człowieka Boże posiew, który powoduje zmianę charakteru w twoim życiu - tutaj na tej ziemi. Boża miłość jest w twoim sercu i zaczniesz kochać ludzi, tak jak Bóg ich kocha. Ludzka miłość często jest samolubną miłością. Często kochamy ludzi, aby dostać coś od nich. Kiedy oni nic nie dają nam w zamian, to przestajemy im służyć. Boża miłość jest miłością do ludzi, którzy nie mają nic aby ofierować w zamian. Boża miłość i inne cechy charakteru Bożego są dane nam w momencie nowego narodzenia.

Druga duchowa zmiana, to: Paweł pisał, że Chrześcijanin jest nowym stworzeniem. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (2 Kor. 5.17) Papuga jest jednym stworzeniem. Wieloryb jest innym stowrzeniem. Człowiek jest jeszcze innym stworzeniem. A człowiek po nowym narodzeniem jest jeszcze innym stworzeniem. W momencie odrodzenia Bóg stwarza coś, czego nie było wcześniej.
Pamiętajcie, Bóg zawsze stwarza poprzez swoje słowo. Bóg daje życie przez swój oddech. Będę więcej mówić o tym za tydzień, że słowo Boże jest zaangażowane w to nowe stworzenie.
Ale dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to, że Chrześcijanin jest nowym stworzeniem w swym duchu. Ta zmiana jest duchowa, ale rzeczywista. Czyli naukowcy są w stanie zbadać i poznać różnicę między papugą i wielorybem, ale nie są w stanie poznać fizycznej różnicy między człowiekiem przed nowym narodzeniem i człowiekiem po nowym narodzeniu. Jesteś fizycznie dokładnie tym samym człowiekiem jakim byłeś przed nowym narodzeniem. Ale Bóg zmienił cię na zawsze. Chrześcijanin jest w Bożych oczach nowym stworzeniem. Kiedy Bóg patrzy na ludzi na tym świecie, widzi dwie rasy, tych których Duch Święty zmienił i tych których jeszcze nie zmienił.

Brak komentarzy: