piątek, 12 marca 2010

Co się dzieje w momencie nowego narodzenia? (część 2)

Trzecia duchowa zmiana pokazana jest w księdze Ezechiela. Ezechiel powiedział, że Bóg daje nam nowe serce. „dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. „ -Ezechiela 36.26-27

Biblia używa wyrazu „serce”, aby opisać źródło zachowania człowieka. Nasze zachowanie wypływa z czegoś. Powiedzmy, że w sercu człowieka jest pycha. On myśli, że jest lepszy od innych ludzi. Z tego grzechu w sercu wypływa jego zachowanie, jak np. krytyczny język, wyśmiewanie się, brak cierpliwości itd.

A Bóg interesuje się naszym sercem. Bóg nie chce żebyśmy zmienili tylko nasze zachowanie. Bóg interesuje się głęboką zmianą.

A w starym testamencie, Bóg przez proroków powiedział o swoim działaniu w nowym przymierzu. Nowe przymierze jest o wiele bardziej doskonałe niż stare przymierze. I jedną z najbardziej wspaniałych obietnic jest to, że w momencie kiedy człowiek stanie się uczestnikiem nowego przymierza, Bóg zmieni jego serce.

Bóg jest w stanie zmienić to źródło, z którego wypływa wszelkie twoje zachowanie.

Nie wiem jak to opisać, chyba mogę powiedzieć, że nowe serce powoduje spojrzenie z nowej perspektywy na Boże przykazania. Np. człowiek który nie ma nowego serca patrzy na Boże rozkazy w Biblii i wydają mu się wielkim ciężarem. „Muszę spotkać się z wierzącymi, muszę pomagać wdowom i sierotom, muszę dzielić się ewangelię z innymi.” Ale nowe serce patrzy na te rozkazy inaczej. Boże rozkazy nie są wielkim ciężarem.

Chyba mogę powiedzieć, że nowe serce oznacza nowe pragnienia. Czasami ktoś mi mówi, „ahh, ty jesteś protestantem, nie wolno ci tego, czy tamtego.” „Nie wolno wam palić czy pić, czy kląć, czy jeszcze coś innego.” Wcale nie chodzi o to, że pewnych rzeczy mi nie wolno. Bóg w swojej łasce daje swoim dzieciom nowe pragnienie.

Czwarta i najbardziej wspaniała duchowa zmiana w momencie nowego narodzenia to, że Duch Święty zamieszkuje w każdym uczestniku nowego przymierza. Ezechiel 36.24-28 “Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. „

My, którzy jesteśmy uczestnikami nowego przymierza, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. W starym przymierzu Duch Święty zamieszkiwał niektóre dzieci Boże przez ograniczony czas, aby ich umacniać albo uzdalniać w konkretnej służbie. A prorocy i sam Jezus prorokowali, że w nowym przymierzu Duch Święty będzie zamieszkiwał każdego odrodzonego nieustannie.

Duch Święty błogosławi nam na wiele sposobów. Np. prowadzi nas w prawdzie, czyli Duch Święty pomaga nam zrozumieć prawdę w Biblii i rozpoznać fałszywe nauczanie. Duch Święty także działa przez nas, aby budować swój kościół poprzez dary łaski - po grecku „charisma.” Zwróćmy uwagę na działanie Ducha, które jest opisane w tym fragmencie,

(Ezechiela 36.27) „Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.”

Jest napisane, że z powodu Ducha Świętego w nas, będziemy postępować według Bożych przykazań i Jego praw będziemy przestrzegać i wykonywać je.

To nie znaczy, że Chrześcijanie są bez grzechu. Chrześcijanie nie są ludźmi doskonałymi. Grzeszymy często, na pewno codziennie. Działanie Ducha Świętego w nas nie oznacza, że Chrześcijanie stają się maszynami, które tracą swoją wolą. My mamy wolę i Bożym planem jest żebyśmy podejmowali decyzje z własnej woli, aby chodzić w posłuszeństwie.

Więc co to znaczy, że Duch Święty powoduje, że będziemy postępować według Bożych przykazań? Jak Bóg to czyni?

Myślę, że to znaczy, że Duch Święty wpływa na naszą wolę. Duch Święty nie podejmuje decyzji za nas. Ale wpływa na nas. Duch Święty wpływa na nasze pragnienia i daje nam pragnienie, aby podobać się Bogu. Duch Święty powoduje, że posłuszeństwo wydaje nam się dobre, wartościowe i chwalebne. Duch Święty wpływa na naszą wolę i powoduje, że grzech jest dla nas mniej atrakcyjny.

Chrześcijanie muszą podejmować wiele decyzji codziennie, aby być posłusznymi Bogu. Duch Święty nie podejmuje decyzji za nas, ale pomaga nam w tych decyzjach. Duch Święty wpływa na nas, żebyśmy widzieli, że Boże przykazania są dobre. Dlatego kiedy czynimy coś chwalebnego, musimy uwielbiać Boga, że nas prowadził i pomagał chodzić w posłuszeństwie.

Każdy z nas ma swoją wolę i podejmujemy decyzje z własnej woli. Ale ta wola nie jest całkiem wolna. Zanim człowiek zostaje narodzony przez Ducha, nie jest wolny. Jest on w sidłach Szatana i jest zmuszony, aby czynić wolę diabła. „Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.” (2 tym. 2.25) A także kiedy jest już odrodzony przez Ducha, to wtedy jest pod wpływem Ducha Świętego. Więc nigdy nie ma momentu w tym życiu, kiedy twoja wola jest całkiem wolna. Raczej w Biblii jest napisane, że byłeś niewolnikiem grzechu a teraz jesteś niewolnikiem sprawiedliwości. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że Duch Święty nie zostawia nas samych, abyśmy byli prowadzeni tylko przez własną wolę. Radujemy się, że Duch wpływa na nasze pragnienia, poglądy, perspektywę, itd.

Brak komentarzy: