sobota, 6 marca 2010

Czemu nowe narodzenie jest nam potrzebne? (powody 7-9)


7. Bez nowego narodzenia nie możemy wyznać, że Jezus jest Panem. 1 Kor. 12.3 „nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.” To nie znaczy, że aktor w teatrze, czy hipokryta w kościele nie może wymówić tych słów. Lecz, że nikt nie wierzy, że Jezus jest Panem bez narodzenia z Ducha. To nie jest naturalne dla grzesznego człowieka poznanie, że sam nie jest Panem w swoim życiu, ale że Jezus jest Panem. Poddanie się Jezusowi nie jest naturalne. Jeżeli człowiek jest podległy Jezusowi, to jest to działanie Ducha Świętego.
Jezus potwierdził ten fakt wiele razy. Czytamy trzy cytaty Jezusa z Ewangelii Jana, szósty rozdział.
w. 37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz
w. 44 Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.
w. 65 Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca.
W naszym naturalnym stanie, jesteśmy tak pyszni, że nie jesteśmy w stanie ukorzyć się i przyjść do Jezusa. Bez działania Ducha Świętego, człowiek nie wyznaje władzy Jezusa. Bez odrodzenia z Ducha człowiek jest własnym Panem siebie, przyjmując to co chce z Biblii i odrzucając to, co mu się nie podoba. Człowiek z natury stara się sam rządzić swoim życiem i nie wyznaje władzy Jezusa.

8. Bez nowego narodzenia jesteśmy niewolnikami Szatana. Duchowa śmierć oznacza, że nie poddajemy się zakonowi Bożemu, co nie znaczy, że nie jesteśmy prowadzeni przez innego ducha. Jesteśmy martwi dla Boga, ale jesteśmy w zgodzie z szatanem „A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.” (2 tymoteusza 2.24-26)
Jest napisane, że cielesny człowiek jest zmuszony przez szatana do pełnienia swojej woli. Czy cielesny człowiek, który jest zmuszany przez szatana do pełnienia swojej woli jest świadomy tego? Raczej nie. On myśli że jest wolny. Raczej jest nieświadomy sideł diabła. Wiele z nich nawet nie wierzy, że szatan istnieje. Oni czują się wolni aby robić to, co im się podoba i to, co im się podoba jest zgodne z wolą szatana.
Paweł pisał, że pastor ma nauczać i napominać, „w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamniętanie i do poznania prawdy.” To jest nowe narodzenie. To klucz do wolności od szatana: Bóg otwiera oczy człowieka do prawdy o grzechu. Bóg przywiedzie ich do upamiętania przez to, że pokaże im brud i niebezpieczeństwo grzechu. Bóg w swoje łasce pokazuje nam, że grzech jest ohydny. To jest prawda, która nas wyzwoli.
Człowiek żyjąc w ciemnym pokoju może myśleć, że pewne przedmioty w pokoju są fajne i pożyteczne, ale kiedy zaświeca się światło to poznaje, że to co podobało mu się jest w rzeczywistości ohydne i niebezpieczne. Ojciec kłamstwa aktywnie działa, żebyśmy dalej żyli w ciemności. On wie, że światłość nas wyzwoli.
Tylko Bóg może nas wyzwolić. Bóg przywiedzie ludzi do upamiętania i do poznania prawdy. Bez Bożego działania aby nas wyzwolić, będziemy trwać w niewoli szatana.

9. Bez nowego narodzenia nie ma w nas niczego dobrego. Wiem, że oświadczenie to jest niezrozumiałe dla niektórych z was. Więc muszę to wytłumaczyć. Jesteśmy stworzeni przez Boga, więc nasze fizyczne ciało jest dobre. Wszystko co Bóg stworzył podobało mu się i sam powiedział, że jest to dobre. Nasze oczy i język, ręce i nogi, układ krwionośny i układ nerwowy są dobre. Także struktury społeczne takie jak małżeństwo, rodzina, rząd i przedsiębiorstwo są według planu Bożego i są dobre.
Ale bez nowego narodzenia nie możemy czynić rzeczy, które podobają się Bogu. Bóg nam objawia w Biblii, że nawet dobre uczynki są nieważne, gdy nie są wykonywane w oparciu o łaskę Bożą oraz w dążeniu do chwały Bożej. Bóg chce, żebyśmy czynili wszystko w oparciu o łaskę Bożą i w dążeniu do chwały Bożej. Więc kiedy człowiek czyni dobre rzeczy własnymi siłami, albo dążąc do innego celu niż chwała Boża, to działanie to nie podoba się Bogu.
Zanim człowiek zostaje narodzony z Ducha, wszystkie jego dobre uczynki są wykonywane własnymi siłami. Ponieważ nie ma on Ducha Świętego. Paweł pisał, „Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro” (Rzymian 7.18) Paweł nie powiedział, że nie mieszka w nim dobro. Lecz dodał kilka słów aby wyjaśnić, „nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro” Ponieważ są dobre rzeczy w życiu Pawła po nowym narodzeniu. Duch Święty jest dobry. Wiara jest dobra. Nowa natura dana mu od Boga jest dobra. Wzrastający owoce Ducha są dobre. Ale w ciele Pawła, czyli w jego naturze oprócz nowego narodzenia nie ma nic dobrego.

Mam nadzieję, że każdy z nas rozumie że religijny człowiek i człowiek, który jest odrodzony przez Ducha to dwie różny rzeczy. Czasami wyraz wierzący jest używany, aby opisać ludzi. Czyli kiedy człowiek wierzy w Boga i religia odgrywa bardzo ważną rola w jego życiu, to ten człowiek jest nazywany wierzącym. Ale można być wierzącym i nie odrodzonym przez Ducha. Np. Nikodem. Nikodem wierzył w Boga. Nikodem czytał Biblię. Prawdopodobnie Nikodem znał stary testament lepiej niż my wszyscy. Religia odgrywała bardzo ważną rolę w Jego życiu. Ale fakt, że pościł, rozważał pismo Święte z innymi mężczyznami i starał się być posłuszny Bogu jest sprawą całkowicie zbędną jeżeli nie zostanie narodzony z Ducha.
Żyjemy w bardzo religijnym kraju. Większość ludzi których kochamy w naszej rodzinie i nasi przyjaciele wiedzą, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem. Chcemy wierzyć, że z tego powodu są dziećmi Bożymi. Nie chcemy myśleć o tym, że będą w piekle. Na dodatek wielu z nich jest milszych i bardziej kochających niż ludzie, którzy mówią że są nowo narodzeni.
Ale jest napisane w Biblii, że nawet szatan i jego demony wierzą, że Jezus jest Bogiem. Więc widocznie jest możliwy, aby wierzyć w Boga, nawet wierzyć że Jezus jest Bogiem, a nie być odrodzonym. Jest rodzaj wiary, który jest dowodem że Bóg otworzył twoje oczy przez nowe narodzenie. I jest inny rodzaj wiary, który wyznaje pewne fakty bez nowego narodzenia.

Jeżeli jesteś wierzący, to jest ważne, ale czy jesteś odrodzony przez Ducha Świętego? Czy był moment, kiedy Bóg zmienił cię od wewnątrz? Czy Bóg zmienił twoje serce? Czy kochasz sprawiedliwość i czy nienawidzisz grzechu?
Szatan wie, że Jezus jest Bogiem. Ale Szatan nie ma nowej natury, która nienawidzi grzechu. On dalej trwa w swoim buncie. Człowiek, który jest narodzony z Ducha ma nową naturę, która nienawidzi buntu i grzechu.
Poddaj się dzisiaj Bogu. Prosić Go dzisiaj o nowe narodzenie. Uwierz, że Bóg może cię odrodzić.

Brak komentarzy: