poniedziałek, 25 października 2010

Małżeństwo według Jego projektu (cześć 5 i ostatna)


„Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu,” -Efezjan 5.22

Czym jest uległość?

Jest to skłonność do ulegania władzy męża i chodzenia za jego kierownictwem. Jest to podejście, które mówi, „Podoba mi się to, że podejmujesz inicjatywę w naszej rodzinie. Cieszę się, kiedy bierzesz odpowiedzialność za rodzinę i prowadzisz nas w miłości. Nie chcę, żebyś był bierny i żebym to ja musiała się upewniać, że nasza rodzina funkcjonuje ku Bożej chwale.”

Greckie słowo uległa, oznacza, „dobrowolne poddanie się uznanym autorytetom.” Czyli jest to wybór woli. Nigdzie nie ma w Biblii rozkazu danego mężom, aby zmuszali żony do uległości. Uległość to dobrowolne poddanie się. Rodzice mają odpowiedzialność, aby wymagać uległości od dzieci i karać nieposłuszeństwo. Rząd ma odpowiedzialność, aby wymagać uległości od obywatela. Ale żona musi dobrowolnie poddać się swemu mężowi. Mąż nie wymaga uległości od żony swojej. Sam Bóg mówi, że rolą żony w małżeństwie jest, aby była uległa mężowi swemu.

Brak komentarzy: