czwartek, 25 listopada 2010

Happy Thanksgiving


Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym.
Więc teraz, Boże nasz, składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię twoje.

-
1 Kronik 29:11-13

1 komentarz:

Mark de Zabaleta pisze...

Nice blog


Mark de Zabaleta Herrero