czwartek, 2 grudnia 2010

Anna, Matka Samuela


1 Sam. 2:1-10

I modliła się Anna i rzekła:

Weseli się serce moje w Panu,

Wywyższony jest róg mój w Panu,

Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi,

Gdyż raduję się ze zbawienia twego.

Nikt nie jest tak święty, jak Pan,

Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie,

Nikt taką skałą jak nasz Bóg.

Nie mówcie ustawicznie wyniośle,

Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych,

Gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie,

Bogiem, który waży uczynki.

Łuk bohaterów będzie złamany,

Lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą.

Syci wynajmują się za kawałek chleba,

A głodni przestają głodować,

Niepłodna rodzi siedemkroć,

A ta, która ma wiele dzieci, więdnie.

Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia,

Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza,

Pan zuboża, ale i wzbogaca, Poniża, ale i wywyższa.

Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego,

Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne,

Albowiem do Pana należą słupy ziemi,

On na nich położył ląd stały.

Nogi swoich nabożnych ochrania,

Lecz bezbożni giną w mroku,

Gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny.

Walczący z Panem będą zdruzgotani,

Najwyższy w niebie pobije ich.

Pan sądzić będzie krańce ziemi I da moc królowi swemu,

I wywyższy róg Pomazańca swego.

W tym rozdziale czytamy drugą modlitwę Anny. W pierwszej modlitwie Anna wylała swoją duszę przed Bogiem, prosząc żeby pamiętał o niej. A w drugiej modlitwie, Anna uwielbia Boga za to, że jest on wszechmocny i suwerenny. Modlitwa, ta jest bardzo podobna do uwielbienia Marii, matki Jezusa, kiedy uwielbiała Boga za to, że dał jej syna. Maria chyba znała uwielbienie Anny i dlatego jej uwielbienie jest tak bardzo do niego podobne. Dawid także dobrze znał modlitwę Anny, ponieważ często cytował ją w pieśniach, które pisał.

Dwa główne tematy w jej uwielbieniu to suwerenność Boża i fakt, że Bóg odwraca losy człowieka. W wersetach 4 i 5 czytamy, że Bóg odwraca losy człowieka, „Łuk bohaterów będzie złamany, Lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, A głodni przestają głodować, Niepłodna rodzi siedemkroć, A ta, która ma wiele dzieci, więdnie.”

A w wersetach 6-7 uwielbia Boga za to, że jest on suwerenny, „Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza, Pan zuboża, ale i wzbogaca, Poniża, ale i wywyższa.” Jahwe jest Panem w tym wszechświecie. Nie jest tak, że szatan powoduje te rzeczy, które z naszego punktu widzenia wyglądają niedobrze a Bóg powoduje to, co wygląda dobrze. Nie jest tak, że szatan powoduje choroby a Bóg tylko uzdrawia. Że szatan powoduje śmierć a Bóg tylko powoduje życie. Że szatan powoduje brak pieniędzy a Bóg powoduje rozwój i bogactwo. Bóg jest Panem w tym wszechświecie. Bóg zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Bóg zuboża, ale i wzbogaca. Bóg poniża, ale i wywyższa.

Anna cieszy się z tego faktu. Fakty, że Bóg poniża, ale i wywyższa nie powinny być dobrą wiadomością dla wszystkich ludzi. Ponieważ jeżeli Bóg nie jest po twojej stronie, to bardzo niedobra wiadomość. Ale w nas, którzy jesteśmy w rodzinie Bożej, ten fakt powinien powodować ogromny pokój. Ponieważ, wiemy, że jeżeli Bóg spowoduje chorobę czy inny rodzaj cierpienia w naszej przyszłości, to czyni to dla dobra. Bóg jest dobry, dlatego fakt, że jest on suwerenny powinien powodować zaufanie u Jego dzieci.

Proszę zwrócić uwagę na werset trzeci. W kontekście Bożej suwerenności Anna mówiła, „Nie mówcie ustawicznie wyniośle, Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, Gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki.” Kiedy człowiek zapomina, że Bóg jest tym, który wywyższa i tym, który uniża, wtedy staje się pyszny. Kiedy dostajemy coś dobrego w życiu, to naszą naturalną reakcją jest pycha. Kiedy odnosimy sukces w sporcie, dostajemy dobre oceny w szkole, czy nagrody w pracy, naturalne jest, aby czuć pychę. Ale Anna mówi, „Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych.” Co ona ma na myśli? Prawdopodobnie ma na myśli to, co Peninna robiła, chwaląc się, że ona urodziła dzieci a Anna nie. Czy Peninna miała powody, aby być pyszną? Kto dał jej dzieci? Kto spowodował bezpłodność Anny? Bóg. Bóg jest tym, który dał Peninnie dzieci i Bóg jest tym, który nie dał Annie dzieci. Peninna nie miała żadnych powodów do chluby.

Jeżeli ty jesteś piękna a twoja znajoma nie, to nie masz powodu do pychy. Ponieważ Bóg stworzył ciebie taką, jaką jesteś. Jeżeli jesteś dobry w sporcie, nie masz powodu, aby być pysznym. Jeżeli masz dobrą pracę i dobrze zarabiasz, nie masz powodu, aby być pysznym. Bóg dał ci twoje zdolności i Bóg dał ci dobrą pracę. Paweł pisał do zboru w Koryncie, „Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?” (1 Kor. 4:7) Jeżeli skupimy się na fakcie, że Bóg jest suwerenny, będziemy bardziej pokorni.

Proszę zwrócić uwagę na pierwsze zdanie w wersecie dziewiątym, „Nogi swoich nabożnych ochrania.” Kiedy skupimy się na Bożej suwerenności, będziemy mieli pokój. Ponieważ Bóg jest takim Bogiem, że ochrania swoje dzieci. Im bardziej poznajesz Boga, tym więcej pokoju będziesz miał w swoim sercu. Tym mniej będziesz martwić się i bać.

Mój ojciec ma siostrę, która jest kilka lat starsza od niego, a ona ma trzech synów. Ci trzej bracia cioteczni są ode mnie starsi i kiedy byłem dzieckiem patrzyłem się na nich. Oni grali w futbol amerykański, więc myślałem, że byli duzi i silni. A ja raczej byłem bardzo mały, przez prawie całą szkołę podstawową i gimnazjum byłem najmniejszym dzieckiem klasie. I kilka razy, kiedy większe dzieci groziły mi, ja im mówiłem, że mam trzech braci ciotecznych, którzy są duzi i silni i lepiej żeby mnie nie ruszali. J

Nauczanie, że Bóg jest suwerenny w tym wszechświecie powinno powodować pokój w twoim sercu. Jest to wspaniały fakt, że Bóg, który jest dobry, jest suwerenny. Twój Ojciec jest blisko i kontroluje wszystko. Nic nie jest w stanie dotknąć ciebie, jeżeli on na to nie pozwoli.

Chciałbym zadać dwa pytania:

Czy ty wierzysz w tego Boga? W Boga, który jest objawiony w tym fragmencie. Boga, który powoduje choroby i uzdrawia. Boga, który ma plan dla ciebie, dla naszego zboru, dla całego świata i działa, aby zrealizować swój plan. Czy wierzysz w Boga, który jest? Czy wierzysz w Boga, którego sam sobie wymyśliłeś?

Drugie pytanie brzmi: Czy nauczanie o Bożej suwerenności powoduje pokój w twoim sercu? Jeżeli nie, to może dlatego, że nie jesteś pewny, czy jesteś już Jego dzieckiem. Jeżeli nie wiesz, czy jesteś Bożym dzieckiem, wołaj dzisiaj do Boga. Już dłużej nie polegaj na sobie. Ufaj Mu. Ufaj Mu i będziesz miał pokój w swoim sercu.

Brak komentarzy: